Nyheter

Erfarenhetsutbyte och utvecklingsmöjligheter

Monica Holmqvist, Förbundsdirektör Kommunförbundet Skåne, och Erik Swietlicki, Vice rektor, Lunds Tekniska Högskola/Lunds universitet och ledamot i Kommunförbundet Skånes Advisory Board hälsade den cirka 70 deltagarna välkomna. Vi fick sedan ta del av erfarenhet och

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Seminarium om E-handelns logistikutmaningar

Jens Hultman från Ekonomihögskolan i Lund och Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet inledde seminariet med att berätta om detaljhandeln i förändring. Andreas Norrman och Joakim Kembro från Lunds Tekniska Högskola presenterade forskning kring effektiv materialhantering och lagerverksamhet för ökad

Publicerad: 13 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Boverket lanserar Planbestämmelsekatalogen

Planbestämmelsekatalogen ger information om vad som gäller i en äldre detaljplan och är också användbar för dig som arbetar med program för digitala planer. Den kan användas för att tolka detaljplaner eller vid skapandet av

Publicerad: 8 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Kommunal planering för bostäder

Den 9 februari beslutade regeringen att en särskild utredare ska tillsättas för att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner

Publicerad: 20 februari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Förslag till åtgärder för en digitaliserad planprocess

Inom ramen för regeringens samverkansprogram Smarta Städer har en rapport om digitalisering av planprocessen tagits fram. Om du klickar på filmen nedan kan du ta del av de mest prioriterade åtgärderna som föreslås. Filmen är ca

Publicerad: 17 februari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer