Kategori: Samhällsbyggnad

Dialogmöte med utredningen om kommunal planering för bostäder

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska knyta ihop Boverkets övergripande bedömning av Sveriges bostadsbyggnadsbehov med bostadsplaneringen i landets kommuner. Den 2 maj har utredare Hanna Wiik bjudits ner till Skåne för att informera om

Publicerad: 27 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Kommunal planering för bostäder

Den 9 februari beslutade regeringen att en särskild utredare ska tillsättas för att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner

Publicerad: 20 februari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Förslag till åtgärder för en digitaliserad planprocess

Inom ramen för regeringens samverkansprogram Smarta Städer har en rapport om digitalisering av planprocessen tagits fram. Om du klickar på filmen nedan kan du ta del av de mest prioriterade åtgärderna som föreslås. Filmen är ca

Publicerad: 17 februari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Utredning ska tillsättas kring översiktsplanering

Regeringen  uppdrar åt en särskild utredare att bland annat utreda hur kommunernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen kan utvecklas och stärkas för att underlätta efterföljande planering. Utredaren ska även se över hur kommunen kan ges

Publicerad: 24 januari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Många exempel på allmännyttigt integrationsarbete

Tydligt politiskt ledarskap och samarbeten kring bostad-skola-arbete är avgörande för en bra integration. Det visar en kartläggning som SABO gjort i drygt 40 kommuner. Resultatet presenteras i en rapport igår. – Segregationen och trångboddheten är

Publicerad: 12 januari, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer