Kategori: Alla

Seminarium om E-handelns logistikutmaningar

Jens Hultman från Ekonomihögskolan i Lund och Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet inledde seminariet med att berätta om detaljhandeln i förändring. Andreas Norrman och Joakim Kembro från Lunds Tekniska Högskola presenterade forskning kring effektiv materialhantering och lagerverksamhet för ökad

Publicerad: 13 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Boverket lanserar Planbestämmelsekatalogen

Planbestämmelsekatalogen ger information om vad som gäller i en äldre detaljplan och är också användbar för dig som arbetar med program för digitala planer. Den kan användas för att tolka detaljplaner eller vid skapandet av

Publicerad: 8 mars, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Seminarium: Stad och Land – Boende och livsmiljö

Det tredje seminariet tog plats i Kulturhuset i Broby och Lisa Kirsebom var moderator. Dagen präglades av ett flertal kortare presentationer som varvades med relaterade övningar där seminariedeltagarna fick bilda arbetsgrupper och diskutera och komma

Publicerad: 27 januari, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer

Frukostseminarium: [Re]imagine Öresund

Tävlingsidén gick ut på att fler ska engagera sig i samhällsutvecklingen. Personer med gestaltningskompetens fick möjligheten att formulera ett eget bidrag. 70 förslag skickades in till tävlingen och några av dessa presenteras under seminarierna. [Re]imagine

Publicerad: 20 januari, 2017Sidansvarig: Naima Linderson

Läs mer