Idéburen sektor

Idéburen sektor spelar en stor och viktig roll för utveckling av demokrati och samhällsutveckling där samspelet, kunskapen om varandra, mellan det offentliga och idéburen sektors olika roller, skapar mervärde.

Den idéburna sektorn omfattar organiserade verksamheter som bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- och medlemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, kooperativ, samfund, stiftelser eller liknande sammanslutningar. De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen.

Kommunförbundet Skåne, i samverkan med Region Skåne, Nätverket – Idéburen sektor Skåne samt med Skånes föreningar arbetar tillsammans för att öka kunskapen om idéburen sektor i de skånska kommunerna. 2015 genomfördes en inspirationsinsats där bland annat Lars Bryntesson, kommunstyrelseordförande i Sigtuna kommun medverkade. Se nedan.

Inspirationsträff om idéburen sektor i Hässleholm och Malmö

Inledning – De fyra organisationerna presenterar sig och zoomar in från ett nationellt till ett lokalt perspektiv.

Inspiration – Lars Bryntesson beskriver hans erfarenhet av att arbeta med idéburen sektor och det han kallar för social ekonomi. Vad arbetet har lett till, vilka utmaningar de har stött på och varför det är av betydelse för kommunerna att arbeta med social ekonomi. Han rör särskilt också idéburet offentligt partnerskap (IOP) och relationen till lagen om offentlig upphandling.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson