Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Vi arbetar inom områdena ”Planera, bygga och bo”, ”Politik och påverkan”, ”EU-och internationella frågor”, ”Digitalisering”, ”Forskningssamverkan” och ”Individens fria tid”- varunder kultur-, fritids- och idrottsfrågor har sina givna platser såväl som frågor som berör den idéburna sektorn.

 

Nyheter

Seminarium om E-handelns logistikutmaningar

Kommunförbundet Skåne deltog måndagen den 6 mars på seminariet ”E-handelns logistikutmaningar”, anordnat av Centrum för handelsforskning vid Lunds Universitet. Seminariet handlande om förändringen i svensk detaljhandel, där handelsföretag alltmer möter sina kunder i nya säljkanaler och vilka logistikutmaningar det tillför.

Kommunal planering för bostäder

Den 9 februari beslutade regeringen att en särskild utredare ska tillsättas för att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner

Fler nyheter