Beredningar

Inom Kommunförbundet Skåne finns det fyra beredningar och en styrgrupp som bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt att största möjliga delaktighet uppnås bland medlemskommunerna.

Org 2017 med pol svart

Våra beredningar

Kommunalekonomiska frågor

Ansvarar för frågor inom kommunal ekonomi och upphandling och arbetar främst med vår avdelning Ekonomi och upphandling

Läs mer

Lärande- och arbetslivsfrågor

Ansvarar för frågor inom arbetsliv, näringsliv och integration och arbetar främst med avdelningen Lärande och arbetsliv.

Läs mer

Samhällsbyggnads-, miljö-, kultur- och fritidsfrågor

Ansvarar för frågor inom det breda samhällsbyggnadsområdet inklusive miljö, kultur, fritid och digitalisering. Arbetar med avdelningen Samhällsutveckling.

Läs mer

Socialtjänst-, vård- och omsorgsfrågor

Ansvarar för frågor inom socilatjänst, vård och omsorg och arbetar med avdelningen Hälsa och social välfärd.

Läs mer

Styrgrupp för Energikontoret Skåne

Styrgruppen består av både politiker och representanter för näringsliv och högskola och arbetar med Energikontoret Skåne.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson