Nyheter

Skånskt Bostadsnätverks vårkonferens

Samhällsutveckling

Skånskt bostadsnätverk bjöd för andra året i rad in till en vårkonferens. I torsdags kom deltagare från både offentlig och privat sektor, från fastighetsbolag, politiker till kommunala tjänstepersoner inom områdena integration och samhällsplanering, för en heldag på Malmömässan.

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Temadag med energieffektivisering i fokus

Samhällsutveckling

I onsdags (5/4) hade Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund en temadag om energieffektiviseringens skyldigheter och möjligheter. Dagen fokuserade på vad som behövs göras för att Skåne ska vara framträdande och ledande när det gäller energieffektivisering.

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Klart med tidsbegränsade bygglov

Integrationsbloggen

Regeringens proposition om att införa en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov har fått riksdagens godkännande. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2017 och upphör att gälla den 1 maj 2023.

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Samhällsutveckling

Igår samlades runt hundra bostadsmarknadsaktörer på Malmömässan för att diskutera bostadsförsörjningen i Skåne med ett särskilt fokus på frågans sociala dimension. Vi vill tacka alla talare och deltagare för en givande konferens! Ta del av dagen

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Nätverk för erfarenhetsutbyte bostadsförsörjning anvisade

Integrationsbloggen

Zandra Valencia, boendekoordinator från Sjöbo kommun efterfrågade under sin medverkan på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens efter intresserade för att sätta samman ett nätverk med särskilt fokus på erfarenhetsutbyte om bostadsförsörjning särskilt riktad mot de som anvisas till kommunerna.

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens

Integrationsbloggen

Den 6 april deltog närmare 100 bostadsaktörer på Skånskt bostadsnätverks vårkonferens i Malmö där majoriteten representerade kommunal sektor, bland annat politiker, allmännyttiga bolag, planerare och verksamma inom integrationsområdet. Under eftermiddagen lyftes särskilt exempel på arbete

Publicerad: 7 april, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Uppstartskonferens för BOSS

Hälsa och social välfärd

BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, hade i måndags (3/4) en uppstartskonferens med representanter från samtliga 16 deltagande kommuner närvarande. Konferensen bjöd på tre föreläsare som talade om förvaltningsövergripande samverkan, förebyggande arbete kring ensamkommande och nyanlända barn och unga, förmåga att se kapacitet och drivkrafter hos målgruppen, samt erfarenheter från ensamkommande själva.

Publicerad: 6 april, 2017Sidansvarig: Dhara Söderström

Läs mer