Nyheter från KFSK

CurioCity Mashup – Helsingborg 1-2 juni

Temat är just: Tänk om. Vi kommer bjuda på ett smörgåsbord av egna goda exempel, framtida utmaningar varvat med inspirerande talare och en interaktiv mässa som vi kallar ”Mellanrummet”. Talare är inspiratören Milad Mohammadi, professorn

Publicerad: 17 mars, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Skånes Energiting

Moderator för dagen är Maria Wetterstrand, fd riksdagsledamot och språkrör, numera grön samhällsdebattör och skribent. Vi får även besök av Robert Andrén från energi- och miljödepartementet som berättar det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Svante Axelsson som

Publicerad: 14 mars, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer

Kommunförbundet Skåne erbjuder praktikplats för redovisningsekonom

Som praktikant hos oss kommer du få insyn i samtliga arbetsuppgifter på vår ekonomienhet. Du kommer att få praktisk erfarenhet av ekonomihantering så som ekonomiuppföljning, kundfakturering och övriga redovisningsfrågor. Enheten för ekonomi, upphandling och juridik består av

Publicerad: 9 mars, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne söker strateg inom samhällsbyggnadsområdet

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är sedan sommaren 2015 samlokaliserade i nya, fina lokaler i centrala

Publicerad: 8 mars, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Praktikplats inom kommunikation HT 2017

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi har vårt kontor i centrala Lund, ca 5 min från Lund C.

Publicerad: 6 mars, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Erbjudande om praktik EU

Kommunförbundet Skånes uppdrag fullgör vi genom att samordna och samverka, bygga nätverk och inspirera. För att våra medlemmar ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka, bland annat genom att lära av varandra och av andra. Det svenska

Publicerad: 20 februari, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Välfärdskonferensen 2017

När vi sammanfattar Välfärdskonferensen 2017 är vi mycket glada över att cirka 97% av de som svarat på utvärderingen tyckte att konferensen totalt sett var bra eller mycket bra! En klar majoritet var nöjd med

Publicerad: 14 februari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Fullsatt på releasen av HURboken

Boken, skriven av Linda Leveau, är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Malmö stad. Boken, en HURbok till alla verksamheter som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mot diskriminering. Materialet utgår

Publicerad: 27 januari, 2017Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Besök från Regionförbundet Kalmar Län

Beslutet om att starta ett kommunförbund i Kalmar län har vuxit fram i den Primärkommunala nämnd som har representation från samtliga 12 kommuner. På dagens besök fanns representanter från såväl politisk- som tjänstepersonsnivå. En sak

Publicerad: 24 januari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer