Möjlig ny riktning för EU-fonder– till flyktingstöd

Den nuvarande flyktingsituationen inom Europa har skapat många utmaningar för medlemsstaterna därför så har signaler från EU börjat komma rörande omdirigering av fonder så som Europeiska Social fonden (ESF) och regionalfonden (ERUF) för att kunna möta dessa utmaningar.

Många länder runt om i Europa kämpar idag för att hitta bra och effektiva sätt för att hantera sitt engagemang i flyktingmottagandet, ett återkommande problemen är just frågor kring finansiering. För att minska den ekonomiska bördan för medlemsstater, regioner och kommuner runt om i Europa så har kommissionen börjat signalera att det kommer finnas möjlighet att söka stöd via fonderna.

I ett steg för att möta utmaningarna har kommissionären för regional policy, Corina Crețu, öppnat för möjligheten att använda visa delar av regionalfonden för att bistå i arbetet med flyktingmottagande. Till exempel genom gränsöverskridande samarbetsprogram och regionala strategier. Kommissionär Crețu påpekade även att det finns 20 miljarder euro för program som syftar till att skapa social integration under perioden 2014-2020 inom regionalfonden som går att söka.

I ett tal vid så lyfte Marianne Thyssen kommissionär Inom sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden  frågan om hur Europeiska Social Fonden skulle kunna användas som ett verktyg för att hantera flyktingsituationen inom medlemsstaterna. I sitt tal så poängterade Thyssen  två huvudområden för att möta flyktingsituationen. Först att EU:s yttre gränser måste vara trygga och medlemsländerna implementera återanvändarpolicys, för att på så sätt få stop få smugglandet. För det andra så finns där ett behov enligt Thyssen att etablera åtgärder som står upp för behovet av att kunna erbjuda skydd till människor som flyr krig och förföljelse, där en central faktor är att skapa så bra möjligheter som möjligt för integration in i våra samhällen och få tillgång till arbetsmarknaden.

Både social fonden och Fonden för EU-bistånd till de sämst ställda (FEAD) ska kunna användas för att möta t.e.x kommunernas utmaning i att hantera flyktingsituationen och integration. Integration är centralt i användandet av dessa fonder då de primärt är tänkt att underlätta integrationsprocessen och att öka möjligheterna för att öppna arbetsmarknaden för asylsökande.


Vi kommer uppdatera detta efterhand som det framkommer vilka förutsättningar som kommer krävas för att ansöka. Då det än så länge inte finns konkreta beslut om hur detta ska utformas.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Dag Håkansson

Skriv en kommentar