EU och Brysselkontoret

Ett brett internationellt engagemang

Det finns ett brett internationellt engagemang bland kommunerna i Skåne. Syftet är att bidra till att invånare, företag och föreningar ges förutsättningar att ta del av alla de fördelar en internationaliserad värld erbjuder. Behovet av kontakter utanför det egna landets gränser är särskilt stort i gränsregionala områden. De skånska kommunerna har över 100 samarbetspartner i andra länder, bland annat i form av vänorter.

Det är Kommunförbundet Skånes uppgift att vara kommunernas gemensamma resurs i arbetet med att ”öppna dörrar” och ”bygga broar” till andra länder. Eftersom personliga möten är av avgörande betydelse arrangerar vi bland annat kunskapsresor och tar emot besök från andra länder.

Genom EU:s fonder och program skapas värdefulla samarbetsprojekt

Medlemskapet i den Europeiska Unionen innebär stora möjligheter för de skånska kommunerna, som kommit att bli alltmer engagerade i EU-projekt antingen genom att de själva tagit initiativ till europeiskt samarbete med andra länder eller att de blivit inbjudna som partners.

En viktig uppgift för Kommunförbundet Skåne är att bevaka de skånska kommunernas intressen i EU. Vår målsättning är att främja ett systematiskt arbete med EU:s program och initiativ i de kommunala vardagsfrågorna för att stimulera en hållbar utveckling i Skåne. EU-projekt som initieras bör således utgå ifrån redan inplanerad och budgeterad verksamhet. Projektet bör ha sådan tyngd att det kommer att genomföras oavsett om EU-stöd utgår eller ej.

Strukturfonderna, utbildningsprogrammen och forskningsprogrammet är några av de områden där EU-medlemskapet betytt mest för kommunerna. Kommunförbundet Skåne arbetar därför med att följa, bevaka och delta i utvecklingsarbetet och genomförandet av de program som berör Skåne.

Bläddra i guiden online genom att klicka på bilden

EU-program bild

 

Ladda hem guiden som PDF genom att klicka här


//

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward