Kategori: EU och Brysselkontoret

60 minuters webinarier om H2020-projekt

Dessa websända seminarierna hålls under två tillfällen den 17 januari. Tanken är att ge dig några idéer om hur man lyckas genom att lära av framgångsrika EU-finansierade projekt. Läs mer här Anmälan Register to #CommsWorkout

Publicerad: 11 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Regions Skåne har uppdaterat sina kommunrapporter

Region Skåne har under denna vecka uppdaterat sina rapporter om utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi i de skånska kommunerna. Kommunrapporterna uppdateras löpande gå till länken nedan för att läsa om din kommun.

Publicerad: 11 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Ny ansökningsomgång för Urban Innovative Actions

Uppskattningsvis bor 359 miljoner, dvs. 72% av EU:s totala population, i städer, småstäder och förortsområden och folkmängden i urbana områden kommer sannolikt fortsätta att växa och uppnå 80% år 2050. I takt med att städer

Publicerad: 11 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik

Det har tidigare inte funnits någon sammanhållen politik som tydligt har synliggjort landsbygdens utmaningar och möjligheter och med det som utgångspunkt påbörjades arbetet med att ta fram förslag om en ny politik för landsbygdens utveckling

Publicerad: 5 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

En rapport visar Horisont2020 ökar i popularitet  

För att se till att programmet Horisont2020 uppfyller sina mål har EU-kommissionen nyligen tagit fram en rapport Horizon2020: two years on som jämför data från åren 2014 och 2015. Rapporten visar till exempel att antalet inlämnade

Publicerad: 5 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Panorama 59: EU:s bidrag stärker FN:s globala agenda för städer

I detta nummer tar EU-kommissionären för regionalpolitik, Corina Creţu, upp vad man lycktas med under det gånga året samt tittar närmare på vilka utmaningar man står inför 2017. Tidningens huvudartikel belyser EU:s deltagande under FN-konferensen Habitat

Publicerad: 5 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Horisont-utlysning: Supporting ‘smart electric mobility’ in cities

För att gynna Europas utveckling inom området elektromobilitet behöver nätverken av elektriska laddningsstationer för elbilar och fordon i L-kategori (fordon med färre än fyra hjul) byggas ut. Med utlysningen ”Supporting ´smart electric mobility’ in cities”

Publicerad: 3 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Nya ESF-utlysningar har öppnat för ansökan

Programområde 1 Kompetens- och verksamhetsutveckling för hälsa och hållbart arbetsliv på arbetsplatser i Sydsverige Syfte Stöd ges till projekt inom ramen för programområde 1 Kompetensförsörjning – Kompetens – och verksamhetsutveckling för privat, offentlig och idéburen

Publicerad: 3 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Få feedback på din projektidé inom Interreg Europa

Den tredje ansökningsomgången inom Interreg Europa kommer att vara öppen 1 mars – 30 juni 2017 och du har möjlighet att få individuell feedback på din projektidé. Denna feedback är en god hjälp för att

Publicerad: 3 januari, 2017Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer