Kategori: EU och Brysselkontoret

Utlysning inom Fonden för ett Sammanlänkat Europa

FSE är EU:s finansieringsinstrument inom områdena transport, energi och telekommunikation. Målet för fonden är att förbättra nätverk inom tidigare nämnda områden och avlägsna hinder så att den gemensamma marknaden kan nå sin fulla potential och

Sammanhållningspolitiken: resultatet av EU:s satsningar 2007–2013

EU-kommissionen har nyligen publicerat resultaten av en oberoende utvärdering av EU:s investeringar under perioden 2007-2013, med enskilda rapporter för varje medlemsstat – Sweden Synthesis Report. Utvärderingen understryker mervärdet av sammanhållningspolitiken (Cohesion Policy) samt ger en

Ny studie om integration på landsbygden

Studien tar upp bedömningar från representanter i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration som utgörs av ett flertal olika myndigheter och organisationer. Man har i den genomförda studien valt att titta på vilka förutsättningar det finns för

Södra Östersjöprogrammet bjuder in till projektkonsultationer

Inför den tredje ansökningsomgången för Södra Östersjöprogrammet, som är öppen mellan den 2 november och den 16 december 2016, bjuder programmet in organisationer som är intresserade av att ansöka om medel i nästa omgång till enskilda konsultationer.   Samrådsmöten

Partnersök: Fjärrvärmeprojekt med spanska Navarra

Regeringen i Navarra vill starta ett projekt som syftar till att säkerställa mer hållbara lösningar, förbättra befintliga och utveckla nya fjärrvärmenät. En viktig målsättning för projektet är att kunna utveckla regionala planer i varje deltagarland.

Höstens nummer av ”På gång inom EU”

I detta nummer av SKL:s På gång inom EU ligger fokus vid EU:s asyl- och flyktingpolitik, reviderade regler för utstationering, utvecklingen av e-förvaltning och det pågående arbetet inför den kommande programperioden för EU:s struktur- och investeringsfonder. Varje avsnitt

Social Agenda n°45

De kommande månaderna kommer EU-kommissionen sätta till tio initiativ för att implementera New Skills Agenda for Europe (kompetensagendan) som antogs 10 juni i år. I långa drag syftar agendan till att åtgärda och säkerställa att rätt utbildning,

Tidningen Panorama Nr. 58 finns ute nu!

Höstupplagan av Panorama finns ute nu! I denna upplaga läggs huvudfokus vid EU:s Urbana Agenda som fastställdes genom Amsterdam pakten under sommaren. Höstens nummer undersöker hur man planerar för att förbättra livet för stadsbor i hela