Kategori: EU och Brysselkontoret

Bättre badvatten – rapport

Rapporten lyfter fram vikten av den lagstiftning som etablerats inom området, investeringar inom vatten reningssystem samt andra åtgärder som minskat utsläppen. Bland annat så kommenterar Europeiska miljöbyråns direktör Hans Brunyninckx rapportens slutsatser följande: Vår analys

Publicerad: 27 maj, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Unga ambassadörer: dialog mellan ungdomar och beslutsfattare

Peabody, som organisationen heter, är en välgörenhetsorganisation som arbetar utifrån en målsättning att få London att bli en möjligheternas stad – för alla. Detta ska ske genom att bland annat skapa möjligheter för att ha

Publicerad: 29 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Turismsektorn som attraktiv arbetsmarknad

Utlysningen syftar till att underlätta en ökning av högkvalitativa jobb, lärlingsutbildningar och praktik inom turistsektorn i EU. För att göra detta så kan projekt arbeta med att: Främja karriärmöjligheter inom turistnäringen genom utbildning, Aktivera och

Publicerad: 25 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Ansökningsomgång – Bio-Based Industries utlysning för 2016

Ansökningsomgången innehåller sammanlagt 27 utlysningar inom tre olika områden: forskning och innovation (tolv utlysningar), innovation (elva utlysningar), samt koordinerings- och stödinsatser (fyra utlysningar). Bioekonomi ur alla möjliga olika perspektiv är temat för alla utlysningarna. Vem

Publicerad: 25 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Partnersök – Lika möjligheter för ungdomar genom Erasmus+

Projektet ska uppmuntra till en ny kultur av icke-våld och lika möjligheter bland ungdomar, deras familjer och bland lokala beslutsfattare. Projektet kommer att använda formella och informella utbildningsmetoder för att stimulera deltagandeprocessen med målet att

Publicerad: 25 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Samråd – Horisont 2020:s arbetsprogram för 2018-2020

Tanken med samrådet är att generaldirektoratet för forskning och innovation ska få inspel från de som faktiskt deltar i projekt/funderar på att delta i projekt om hur eventuella förändringar för arbetsprogrammen 2018-2020 skulle kunna se ut.

Publicerad: 15 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Reform av Dublin

Grunden för reformen ligger i en målsättning att skapa ett rättvist och hållbart system för hur fördelningen av asylsökande ska se ut inom EU och mellan dess medlemsstater. Där via en harmoniseringsprocess av dels asylförfaranden

Publicerad: 12 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer