Kategori: EU och Brysselkontoret

Webbinarier med EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom insatsområdena innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Vi fördelar total 143 miljoner euro under perioden 2014-2020 till området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Den

Publicerad: 25 augusti, 2016Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Skåne har blivit en Reference Site

Vi har fått det glädjande beskedet att Skåne reference site har fått 3-stjärnor av 4 möjliga i den senaste ansökningsrundan. I den tidigare rundan hade Skåne 2-stjärnor. Detta är roliga och goda nyheter och något

Publicerad: 14 juli, 2016Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

European Week of Regions and Cities

Anmälan för årets European Week of Regions and Cities – EWRC – (tidigare Open Days) är nu öppen. EWRC är ett återkommande event i Bryssel och pågår i år den 10-13 oktober. Syftet med EWRC

Publicerad: 14 juli, 2016Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Sommarläsning – senaste numret av Panorama

Tidskriften Panorama ges ut några gånger per år av EU kommissionen med fokus på aktuella händelser och utveckling inom den europeiska regionalpolitiken. I sommarens upplaga kan man bland annat läsa mer om kommande European Week of

Publicerad: 1 juli, 2016Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer

Bättre badvatten – rapport

Rapporten lyfter fram vikten av den lagstiftning som etablerats inom området, investeringar inom vatten reningssystem samt andra åtgärder som minskat utsläppen. Bland annat så kommenterar Europeiska miljöbyråns direktör Hans Brunyninckx rapportens slutsatser följande: Vår analys

Publicerad: 27 maj, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Unga ambassadörer: dialog mellan ungdomar och beslutsfattare

Peabody, som organisationen heter, är en välgörenhetsorganisation som arbetar utifrån en målsättning att få London att bli en möjligheternas stad – för alla. Detta ska ske genom att bland annat skapa möjligheter för att ha

Publicerad: 29 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Turismsektorn som attraktiv arbetsmarknad

Utlysningen syftar till att underlätta en ökning av högkvalitativa jobb, lärlingsutbildningar och praktik inom turistsektorn i EU. För att göra detta så kan projekt arbeta med att: Främja karriärmöjligheter inom turistnäringen genom utbildning, Aktivera och

Publicerad: 25 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer