Kategori: EU och Brysselkontoret

Partnersök för solenergi- och solstrålningsprojekt

En grekisk forskningsorganisation söker partners till en ansökan inom Horisont 2020-programmet. Projektet syftar till att utveckla verktyg för att prestera bättre på solenergimarknaden och att använda EO (Earth Observation)-data via satellitdata från flera källor. Små-

Publicerad: 17 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Konferens om framtidens landsbygd och landsbygdskommitténs slutbetänkande

Kommunförbundet Skåne deltog i veckan i den livesända konferensen om framtidens landsbygd. Medverkande var bland andra Tommy Nilsson, ordförande för Landsbygdsnätverkets styrgrupp, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, Johan Persson, ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén och Erik Westholm,

Publicerad: 10 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Delta i sektoriell kunskapsallians för en hållbar jordbrukssektor

ERASMUS+-utlysningen för Sektoriella kunskapsallianser är för närvarande öppen för projektansökningar för strategiska samarbeten för innovation och utbyte av goda exempel samt metoder.  Syftet med utlysningen är att ta itu med kunskapsunderskott för en eller flera

Publicerad: 10 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

LEADER:s framtid diskuterad i Båstad

Lokalt ledd utveckling genom LEADER-metoden baseras på idéen att landsbygden utvecklas mest effektivt av de som bor och verkar där. I Båstad samlades en rad olika deltagare, från lokala aktörer engagerade i LEADER-projekt till representanter

Publicerad: 6 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Årets arbetsprogram inom Hälsa för Tillväxt fastställt

Hälsa för Tillväxt är EU:s hälsoprogram som har som övergripande mål att stödja medlemsländernas arbete med att förbättra folkhälsan och minska hälsoskillnader. Till följt av EU-kommissionens beslut kommer två utlysningar lanseras i mitten av februari

Publicerad: 2 februari, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer