Kategori: EU och Brysselkontoret

Unga ambassadörer: dialog mellan ungdomar och beslutsfattare

Peabody, som organisationen heter, är en välgörenhetsorganisation som arbetar utifrån en målsättning att få London att bli en möjligheternas stad – för alla. Detta ska ske genom att bland annat skapa möjligheter för att ha

Publicerad: 29 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Turismsektorn som attraktiv arbetsmarknad

Utlysningen syftar till att underlätta en ökning av högkvalitativa jobb, lärlingsutbildningar och praktik inom turistsektorn i EU. För att göra detta så kan projekt arbeta med att: Främja karriärmöjligheter inom turistnäringen genom utbildning, Aktivera och

Publicerad: 25 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Ansökningsomgång – Bio-Based Industries utlysning för 2016

Ansökningsomgången innehåller sammanlagt 27 utlysningar inom tre olika områden: forskning och innovation (tolv utlysningar), innovation (elva utlysningar), samt koordinerings- och stödinsatser (fyra utlysningar). Bioekonomi ur alla möjliga olika perspektiv är temat för alla utlysningarna. Vem

Publicerad: 25 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Partnersök – Lika möjligheter för ungdomar genom Erasmus+

Projektet ska uppmuntra till en ny kultur av icke-våld och lika möjligheter bland ungdomar, deras familjer och bland lokala beslutsfattare. Projektet kommer att använda formella och informella utbildningsmetoder för att stimulera deltagandeprocessen med målet att

Publicerad: 25 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Samråd – Horisont 2020:s arbetsprogram för 2018-2020

Tanken med samrådet är att generaldirektoratet för forskning och innovation ska få inspel från de som faktiskt deltar i projekt/funderar på att delta i projekt om hur eventuella förändringar för arbetsprogrammen 2018-2020 skulle kunna se ut.

Publicerad: 15 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Reform av Dublin

Grunden för reformen ligger i en målsättning att skapa ett rättvist och hållbart system för hur fördelningen av asylsökande ska se ut inom EU och mellan dess medlemsstater. Där via en harmoniseringsprocess av dels asylförfaranden

Publicerad: 12 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

URBACT Nätverksutlysning

URBACT- nätverk Att etablera gränsöverskridande utbyte och att skapa lärande nätverk är centralt inom programmet. Målsättningen är att stödja städer i Europa med processer för att etablera och implementera hållbara och integrerade urbana policies. URBACT

Publicerad: 6 april, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer

Utlysning: En rättvis inre marknad

Syftet med utlysningen är just att säkerställa att spelreglerna på den inre marknaden efterföljs. Tanken är att genom att effektivisera marknadsövervakningen i Europa och förbättra samarbetet kring tillsynsarbetet. EU-kommissionen vill därmed via utlysningen främja en

Publicerad: 31 mars, 2016Sidansvarig: Dag Håkansson

Läs mer