Kategori: EU och Brysselkontoret

2018 blir europeiskt kulturarvsår 

EU-kommissionen har under en längre tid lyft upp frågan om det europeiska kulturarvet på EU:s agenda. Man menar att det är viktig att synliggöra det europeiska kulturarvet särskilt i en tid då många världskulturskatter hotas

Publicerad: 7 december, 2016Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Tredje ansökningsomgången är öppen för Interreg Nordsjön

Syfte Interreg Nordsjön bjuder in projektutvecklare med en godkänd intresseanmälan att lämna en fullständig ansökan under den tredje ansökningsomgången. Ansökningsomgången avslutas onsdagen den 1 februari 2017. Vem kan söka Projekt vars intresseanmälan har godkänts. Deadline

Publicerad: 29 november, 2016Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Spansk stad söker partner inom Europa för medborgarna

Syfte Gijóns stad och kommunfullmäktige söker partners inom ett projekt som syftar till att identifiera orsaker som leder till euroskepticism och dess påverkan på EU:s framtida utveckling. Man vill att projektet ska bidra till en

Publicerad: 25 november, 2016

Läs mer

TemaPM Planera för människor

Med under dagen fanns många intressanta talare däribland Per-Olof Östergren, professor i socialmedicin vid Lunds universitet och kommissionär i regeringens kommission för jämlika hälsa. Även arkitekten Ewa Westermark från Gehl architects var på plats för

Publicerad: 25 november, 2016Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Podcasten ’Landet’ om Leader och utmaningarna

Leader har på många sätt bidragit till utveckla landsbygden de sensate 20 åren i Sverige. En ökad gemenskap, engagemang liksom en bättre dialog mellan landsbygd och kommun är några  återkommande positiva resultat som Leaderarbete har lett till. Men

Publicerad: 25 november, 2016Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Ny rapport om hur vi skapar ett ”Gigabitsamhälle”

Även om Europa har kommit långt vad gäller utvecklingen av en digital ekonomi så finns det många fler förmåner att utforska genom en fortsatt övergång mot ett mer digitalt samhälle. Enligt rapporten menar man att

Publicerad: 23 november, 2016Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Interreg-programmet för Östersjön ligger i topp

EU-kommissionens utvärdering visar att Baltic Sea Region Programme är ett bra exempel på hur man kan arbeta med transnationellt samarbete. Programmet är starkt förankrat och följer en tydlig linje från målformulering till utförande. Man har

Publicerad: 21 november, 2016Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer

Kommande utlysningar inom Europa för medborgarna

Europa för medborgarna ska öka kunskapen om den Europeiska Unionen liksom främja medborgarengagemang och föra Europa närmare medborgarna. Programmet ska stimulera till diskussion om Europas historia och framtid men även visa på mångfalden i EU.

Publicerad: 21 november, 2016Sidansvarig: Stina Lindgren

Läs mer