Nyheter

Skånes viktigaste yrke

Uppskattningsvis 150 gymnasieelever och andra som funderade över att utbilda sig till lärare hade tagit sig till Malmö högskola för att lyssna på aktiva lärare, förskollärare och lärarstudenter som berättade om sin utbildning och varför

Publicerad: 27 mars, 2017Sidansvarig: Jan-Åke Johansson

Läs mer

Sverige måste utbilda för framtidens välfärd

Vi lever längre än någonsin tidigare och antalet barn, nyanlända och äldre ökar. Behovet av välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg kommer därför att öka markant de närmaste åren. Men vilka ska utföra tjänsterna? Staten

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik Från Vad och Varför till HUR! Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret

Publicerad: 7 mars, 2017Sidansvarig: Pär Thorell

Läs mer

Forskningslitteracitet – Forskning i korthet nr 1 2017

Nu har äntligen ett nytt nummer av FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet publicerats. Forskning i korthet nummer 1 2017 har författats av Sven Persson, professor i pedagogik på Malmö högskola och forskningsledare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad,

Publicerad: 3 mars, 2017Sidansvarig: Margareta Serder

Läs mer

Release Forskningslitteracitet

Rapporten ”Forskningslitteracitet – en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap” vänder sig till alla verksamma i skolan och förskolan. Ambitionen med skriften är att lärare, förskollärare och skolledare på olika nivåer ska

Publicerad: 9 februari, 2017Sidansvarig: Margareta Serder

Läs mer

Vårens program Ledarskap på vetenskaplig grund

Programmet kan laddas ner här eller genom att klicka på bilden nedan.   Du hittar även alla aktiviteter som FoU Skola anordnar på kfsk.se/fouskola/aktiviteter.

Publicerad: 16 december, 2016Sidansvarig: Margareta Serder

Läs mer

Fullt hus och många diskussioner på valideringsdag

Sammanlagt kom det drygt 120 deltagare till Eslövs medborgarhus för en heldag där de lyssnade de på talare och diskuterade validering utifrån flera teman, bland annat samverkan och kvalitetssäkring.   Validering innebär att kartlägga och identifiera kunskap

Publicerad: 2 december, 2016Sidansvarig: Filip Rydén

Läs mer