Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Publicerad:

Dela nyhet:

Stafettpinnen från den nationella valideringskonferensen i Dalarna 2015 gick till Blekinge. Nu bjuder vi tillsammans med Skåne in till 2017 års valideringskonferens!

Fler nyheter

Vi arbetar med utbildnings- och sysselsättningsfrågor genom hela livet.
Från förskola och gymnasieskola till vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, validering, nyanländas etablering och integration.

Nyheter

SKL-rapport Utbilda för framtidens välfärd

Behovet av välfärdstjänster ökar de närmaste åren. SKL vill att staten matchar utbildningssystem och arbetsmarknadspolitik för att bättre kunna möta välfärdens rekryteringsbehov.

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Stafettpinnen från den nationella valideringskonferensen i Dalarna 2015 gick till Blekinge. Nu bjuder vi tillsammans med Skåne in till 2017 års valideringskonferens!

Forskningslitteracitet – Forskning i korthet nr 1 2017

Nu har äntligen ett nytt nummer av FoU Skolas skriftserie Forskning i korthet publicerats. Forskning i korthet nummer 1 2017 har författats av Sven Persson, professor i pedagogik på Malmö högskola och forskningsledare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad,

Release Forskningslitteracitet

Få ett eget exemplar av nästa utgåva av Forskning i korthet på vår releasefest den 16 februari! Titeln är denna gång Forskningslitteracitet - en introduktion till att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap"

En dag om läraryrket!

Ett arrangemang med lärarutbildningarna om läraryrket för gymnasieelever. Följ länken!

Fler nyheter