Tidigare kurser och konferenser

Förslag till ny kommunallag

Kommunövergripande

De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Efter genomgången utbildningsdag skall deltagarna vara väl förtrogna med:  Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc 

Presentationsteknik med retorik

Kommunövergripande

Få fram ditt budskap, lyft dig själv, få lyssnaren att lyssna Att stå inför folk. Att presentera muntligen. Att få andra att lyssna. Att få andra att ta till sig budskapet. Du kan lära dig.

Styrelsearbete i kommunala bolag

Kurs i styrelsearbete för kommunala bolag Ett styrelsearbete med fokus på strategi, målstyrning och omvärldsbevakning, där styrelsemedlemmarna aktivt bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att nå företagets långsiktiga mål och förverkliga dess vision, skapar mervärde för företaget.

1 2 3 78