Tidigare kurser och konferenser

Fördjupning i revisionsteknik för livsmedelsinspektörer

EG-förordning nr 882/2004 om offentlig kontroll ställer krav på kontrollmyndigheternas kontroller. Inspektörer behärskar generellt tekniken för inspektion, men behöver utveckla tekniken att utföra revisioner av verksamheters system för egenkontroll. För att utföra givande revisioner som

Nätverksmöte för Superadministratörer i HSA/KOMKAT

Samhällsbyggnad

Nätverksmöte för Superadministratörer i HSA/KOMKAT i Skånes kommuner I höstas höll vi vår första utbildning riktad till superadministratörer. Istället för liknande utbildning har detta tillfälle utformats till ett dialogmöte om HSA/SITHS administratörsroll i omvandling. Det

Skånsk Landskapsdag 2017

Samhällsbyggnad

Geologins betydelse i landskapet Välkomna till årets landskapsdag om geologins betydelse för landskapets och samhällets utveckling. Dagen innehåller allt från vilka geologiska förutsättningar och processer som format landskapet, var vi hittar Skånes vulkaner, hur vi

Räddningssamverkan Skåne

Samhällsbyggnad

Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 24 april och chefsmöte den 25 april Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för räddningscheferna och samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Chefsmötet har fortfarande samma funktion, och

1 2 3 74