Nyheter

Utbildning i Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. Kristina Blomberg, grundaren till PuL-Pedagogen och

Publicerad: 25 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik Från Vad och Varför till HUR! Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret

Publicerad: 7 mars, 2017Sidansvarig: Pär Thorell

Läs mer

Årets första kommunledningskonferens 10 mars

Fredagen den 10 mars på fjärde våningen i Kommunförbundet Skånes lokaler på Gasverksgatan 3A i centrala Lund, fem minuters promenad från Lund C. Ett av temana handlar om aktuella upphandlingsformer där vi bland annat får

Publicerad: 20 februari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Välfärdskonferensen 2017 – Jubileumskonferensen

Just nu är ca 200 personer ur Skånes kommunledningar anmälda till konferensen, ta chansen och starta året med många nya intryck och spännande diskussioner. Anmäl dig till Välfärdskonferensen 2017 här.

Publicerad: 9 januari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer