Strategiskt forum nyanländas etablering och integration i Skåne

Tid

  • 2017-05-18
    8:30 - 16:00

Kontakt

  • Jenny Strand
  • Telefon: 0728-85 48 39
  • E-post: jenny.strand@kfsk.se
Kostnad Antal deltagare
KostnadsfrittVisa detaljer + Kostnadsfritt  

Strategiskt forum nyanländas etablering och integration i Skåne

Behöver din kommun inspiration inom strategi- och organisationsfrågor med koppling till nyanländas etablering och integration?

Funderar du över hur kommunen kan övergå från akut hantering till ett långsiktigt hållbart arbete?

Undrar du om det egentligen finns någon plan för hur alltihop ska gå ihop?

 

Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration är en mötesplats för Skånes kommuner. Syftet med strategiskt forum är erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensamt lärande, samverkansvinster och att skapa en mötesplats som ger möjlighet till personlig stimulans, inspiration och energi! Temana utgår från de önskemål som kommunerna har uttryckt i dialog med Kommunförbundet Skåne.

 

Program:

Under denna heldag, med temat ”Långsiktig strategi och organisation”, möter du representanter från SKL (Sveriges kommuner och landsting), skånska kommuner, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Erfarenheter från den skånska kommunala verkligheten kombineras med pågående arbete och perspektiv från nationell nivå. Temat kommer att belysas utifrån olika vinklar och angreppssätt, med syfte att ge vägledning och inspiration i det viktiga arbetet med utveckling av långsiktiga strategier och organisationer som främjar nyanländas etablering och integration.

 

Hålltider:

8.30-9.00 Registrering och kaffe

9.00-16.00 Program (innehåll specificeras inom kort)

 

Plats:

Malmö eller Lund. Lokal meddelas senare.

Målgrupp

Kommunala chefer och tjänstepersoner som arbetar strategiskt inom uppdrag som berörs av ett ökat antal nyanlända i samhället – vilket skulle kunna vara precis alla verksamheter i en kommun!

Medverkande

SKL – Sveriges kommuner och landsting

Exempel på strategiskt arbete i skånska kommuner och projekt

Jenny Strand, integrationsstrateg, Kommunförbundet Skåne

Tobias Schölin, näringslivsutvecklare, Region Skåne