Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl.a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet


Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågorna om offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och är av största vikt att ha god kunskaper och insikter om. Efter genomgången utbildningsdag ska deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra


Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform