HOME

Socialtjänst, vård och omsorg

HOME är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö. Bedömningsmetoden är väl utprövat internationellt och har testats i Sverige. Socialstyrelsen har översatt och anpassat metoden till


Grundkurs – Senior alert!

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, Skåne Län, 222 29, Sweden

Grundkurs – Senior alert Den här utbildningen vänder sig främst till er som inte börjat arbeta med Senior alert och/eller som behöver inspiration för att använda registret och vårdprevention i det vardagliga arbetet. Föreläsningar blandas


Mäta med Senior alert!

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, Skåne Län, 222 29, Sweden

Mäta med Senior alert Eftermiddagen vänder sig till dig som har ansvar för mätningar och uppföljning och som vill inspireras av mätningar om vårdpreventiva processen. Vilka mätningar görs och hur tar du fram användbar data


Geodataseminarium

Samhällsbyggnad
Varvsgatan 4, Simrishamn, 27236

Välkomna till vårens Geodataseminarium 2017 Omställningen till en digital plan- och bygglovsprocess kommer att påverka alla som är verksamma inom den kommunala samhällsbyggnaden, från mätningsingenjörer ute i fält till plan- och bygglovshandläggare. Denna dag fokuserar


Offentlig upphandling – att handla direkt!

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Regelverket om offentlig upphandling utgör en av de viktigaste grundstenarna för den offentliga affären och kunskap om regelverket är en nödvändighet för alla inom den kommunala sfären som arbetar med anskaffning av varor, tjänster och


Motiverande samtaI – kompletteringsdag

Socialtjänst, vård och omsorg

Välkommen till en kompletteringsdag i Motiverande samtal- MI. Under dagen repeterar vi, och bygger vidare på, centrala delar i MI som förhållningssätt, kommunikationsfärdigheter och att hämta fram och förstärka motivation. Kompletteringsdagen innehåller varierad pedagogik med


HR-dagen för offentlig sektor 2017

HR och personal Kommunikation Kommunledning Kommunövergripande
Best Western Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, Malmö, Skåne Län, 21532, Sweden

HR-dagen för offentlig sektor Den naturliga mötesplatsen för inspiration, kunskap och samverkan för vi som jobbar med personalfrågor i Skånes kommuner samt anställda som jobbar med HR frågor i offentligsektor. Bakom HR-dagen ligger Kommunförbundets personalchefsnätverk