Presidiekonferens utbildning

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till presidiekonferens för utbildningspresidierna i Skåne! Lärar- och förskollärarförsörjningen är en fråga som mer eller mindre alla kommuner i Skåne brottas med. Vi ser tydligt hur bristen på utbildade och behöriga lärare och förskolelärare


Återfallsprevention

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Återfallsprevention är en strukturerad insats i form av en kurs för klienter oavsett missbruksmedel. Återfallsprevention är en s.k. evidensbaserad metod som har utvecklats inom beroendevården. Metoden kan användas med enskilda klienter eller i grupp format.


Seminariedag om Miljökvalitetsnormer för vatten

Kungsgatan 13, Malmö, 211 49, Sweden

Miljökvalitetsnormer för vatten vid fysisk planering och miljötillsyn Seminariet vänder sig till dig, på kommun och länsstyrelse, som arbetar med fysisk planering och tillsyn enligt miljöbalken. Syftet med dagen är att öka kunskapen om hur


Skånes Energiting 2017

Energi och klimat Kommunledning Kommunövergripande Miljö
Best Western Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, Malmö, Skåne Län, 21532, Sweden

Välkommen på Skånes Energiting 2017 – Skånes största mötesplats för energifrågor! På programmet i år medverkar Robert Andrén, chef för energienheten på miljö- och energidepartementet, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Maria Wetterstrand,


Konferens för räddningscheferna i Sydsverige

Samhällsbyggnad
Tylöhusvägen 28, Halmstad

Alla räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum i södra Halland (den 21:a konferensen sedan starten 1997). Pris Avgiften är 3 825