Ansvarsfrågor i skola och förskola

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Personal i skola, förskola och fritidshem måste i sitt arbete följa viktiga lagar och andra regler. Ansvaret är både juridiskt och etiskt. Lagstiftning och värdegrund/etik/moral går hand i hand. Vid kursdagen behandlas gällande rätt. Syftet


Arbetsmarknadsdagar Skåne

Lärande och arbetsliv
SELMA LAGERLÖFS VÄG 4, Landskrona, 261 31, Sweden

Välkommen till årets AME-dagar i Skåne! Vi håller till på Hotel Öresund i Landskrona.   Konferensavgiften på 950 kr faktureras av Kommunförbundet Skåne. Hotellövernattningen betalar du själv på plats. Ange i anmälan att du vill


Utbildningsdag i LVM

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 09.00 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt