Nätverksmöte för Superadministratörer i HSA/KOMKAT

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, Skåne Län, 222 29, Sweden

Nätverksmöte för Superadministratörer i HSA/KOMKAT i Skånes kommuner I höstas höll vi vår första utbildning riktad till superadministratörer. Istället för liknande utbildning har detta tillfälle utformats till ett dialogmöte om HSA/SITHS administratörsroll i omvandling. Det


Fördjupning i revisionsteknik för livsmedelsinspektörer

Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

EG-förordning nr 882/2004 om offentlig kontroll ställer krav på kontrollmyndigheternas kontroller. Inspektörer behärskar generellt tekniken för inspektion, men behöver utveckla tekniken att utföra revisioner av verksamheters system för egenkontroll. För att utföra givande revisioner som


Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågorna om offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och är av största vikt att ha god kunskaper och insikter om. Efter genomgången utbildningsdag ska deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra