Vårmingel

Energi och klimat
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Den 12 maj är du som arbetar med klimat- och energifrågor inom Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne välkommen till vårmingel. Vi får en presentation av forskaren Johan Hollanders undersökning om ”Kan man lita på klimatforskningen”. Därefter blir det mingel


Trafikkonferens

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella Trafikkonferens.   Varmt välkomna! Bo Persson Kommunförbundet Skåne   Inbjudan i pdf 2017-05-17 Inbjudan Trafikkonferens  


Utbildningsdag i LVM

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Utbildningsdag i LVM     En utbildning i hantering av LVM-ärenden samt processföring och grupparbeten. 09.00 – 10.30   Inledning och genomgång av LVM-lagstiftningen                                                                       10.30 – 10.50  Paus 10.50 – 11.15  Rättsliga förutsättningar för vård enligt


HOME

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

HOME är ett bedömningsinstrument som kan användas för att identifiera brister i stöd och stimulans i barns hemmiljö. Bedömningsmetoden är väl utprövat internationellt och har testats i Sverige. Socialstyrelsen har översatt och anpassat metoden till