Utbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning

Socialtjänst, vård och omsorg

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor genomför en grundutbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning. Sedan 2009 har ett kvalitetsutvecklingsarbete pågått för Skånes kommuner tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter från


Nätverksträff för Skånes planerare

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till vårens nätverksträff för Skånes planerare Vi bygger idag i alla våra skånska kommuner och kraven på samordningen i hela processen från plan till spaden i marken ökar. Vi tematiserar därför hur vi säkerställer


Utbildning i dataskyddsförordningen, nya PuL

Digital utveckling Ekonomi Kommunledning
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Dataskyddsförordningen Allmän Uppgiftsskyddsförordning som beslutades av EU den 14 april 2016 kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998. I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter


Räddningssamverkan Skåne

Samhällsbyggnad
Ljungvägen 1, Höllviken

Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 24 april och chefsmöte den 25 april Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för räddningscheferna och samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Chefsmötet har fortfarande samma funktion, och


Skånsk Landskapsdag 2017

Samhällsbyggnad
Älvgatan, Höör, 243 30

Geologins betydelse i landskapet Välkomna till årets landskapsdag om geologins betydelse för landskapets och samhällets utveckling. Dagen innehåller allt från vilka geologiska förutsättningar och processer som format landskapet, var vi hittar Skånes vulkaner, hur vi