Temadag: Energieffektivisering – skyldigheter och möjligheter

SELMA LAGERLÖFS VÄG 4, Landskrona, 261 31, Sweden

Härmed inbjuds Skånekommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder, miljö- och byggnämnder, samhällsbyggnadsnämnder, plan- och byggnämnder, tekniska nämnder (motsv) samt berörda kommunala bolag och de enskilda medlemmarna till en temadag med fokus på energi. Även intresserade från övriga


Konferens för VA-chefer

Samhällsbyggnad
Scheelevägen 15, Lund, 22370

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för VA-chefer.   Närmare information om konferensens innehåll lämnas av Bo Persson, e-post bo.persson@kfsk.se eller tfn 072-885 47 51 (kan även kontaktas vid förfrågan om ev efteranmälan)  


Ekonommöte

Lärande och arbetsliv
Bantorget 1, Lund, Skåne Län, Sweden

Program Inledning och aktuellt från Kommunförbundet Skåne   Information IKE-system Underlag för intäktshantering Intern resursfördelning   Prissättning Årlig prisjämförelse Prisutveckling per program över tid   Diskussioner Exempel på prisutveckling Era egna frågor   Övrigt  


Konferens för Säkerhetschefer

Samhällsbyggnad
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för Säkerhetschefer. Inbjudan i pdf 2017-04-20 Inbjudan konf Säkerhetschefer