Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågorna om offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och är av största vikt att ha god kunskaper och insikter om. Efter genomgången utbildningsdag ska deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra


Seminarium om utemiljön på förskolor och skolor

Samhällsbyggnad
Norra stationsgatan 6A, Hässleholm, Skåne Län, 281 48, Sweden

Välkommen till ett seminarium om utemiljön på förskolor och skolor, Norra Station i Hässleholm den 4 maj 2017. Hur viktig är utemiljön på förskolor och skolor för barns hälsa och utveckling? I många kommuner är


Möte med IT-chefsnätverket med tema informationssäkerhet

Digital utveckling
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Program Inledning och presentationsrunda Lunds kommun berättar om revisionsrapporten som genererade en ny informationssäkerhetsmodell, systemförvaltningsmodell, leverans av systemdrift, krav på upphandlade system och ett nytt sätt att arbeta närmare nyckelroller inom verksamheterna. Informationssäkerhetsmodell KLASSA Systemförvaltningsmodellen


Konferens för Tekniska chefer/Samhällsbyggnadschefer

Samhällsbyggnad
Gröna torg 2, Eslöv

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för Tekniska chefer/Samhällsbyggnadschefer.   Plats Stadshuset, Eslövs kommun, Sammanträdesrum Christian Nilsson   Varmt välkomna! Bo Persson Kommunförbundet Skåne   Inbjudan i pdf 2017-05-05 Inbjudan


Ansvarsfrågor i skola och förskola

Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Personal i skola, förskola och fritidshem måste i sitt arbete följa viktiga lagar och andra regler. Ansvaret är både juridiskt och etiskt. Lagstiftning och värdegrund/etik/moral går hand i hand. Vid kursdagen behandlas gällande rätt. Syftet