Utvärdering av Miljösamverkan Skåne – Fokusgrupper

Miljö

Som komplement till den enkät om utvärdering som skickas ut till alla berörda inom Miljösamverkan Skåne inbjuds miljöchefer, avdelnings- och enhetschefer, samordnare samt tjänstepersoner att delta i fokusgrupper för en fördjupad kvalitativ utvärdering. Det finns


Nationell teknikerkonferens

Socialtjänst, vård och omsorg
Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Det är nu nionde gången som Nationella Teknikerkonferensen anordnas. HMTF, Hjälpmedels Teknisk Förening, bildades 1998 och är en intresseorganisation för tekniker och ingenjörer som är verksamma inom hjälpmedelsområdet inom såväl offentlig som privat verksamhet. Denna