Kategori: Socialtjänst, vård och omsorg

Se alla kurser & konferenser

Nationell teknikerkonferens

Socialtjänst, vård och omsorg
Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Det är nu nionde gången som Nationella Teknikerkonferensen anordnas. HMTF, Hjälpmedels Teknisk Förening, bildades 1998 och är en intresseorganisation för tekniker och ingenjörer som är verksamma inom hjälpmedelsområdet inom såväl offentlig som privat verksamhet. Denna


Utbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning

Socialtjänst, vård och omsorg

Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor genomför en grundutbildning i Beslutsstöd för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsnedsättning. Sedan 2009 har ett kvalitetsutvecklingsarbete pågått för Skånes kommuner tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter från