Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Konferens för VA-chefer

Samhällsbyggnad
Scheelevägen 15, Lund, 22370

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för VA-chefer.   Närmare information om konferensens innehåll lämnas av Bo Persson, e-post bo.persson@kfsk.se eller tfn 072-885 47 51 (kan även kontaktas vid förfrågan om ev efteranmälan)  


Konferens för Säkerhetschefer

Samhällsbyggnad
Frykholmsgatan 13, Hässleholm

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för Säkerhetschefer. Inbjudan i pdf 2017-04-20 Inbjudan konf Säkerhetschefer


Nätverksträff för Skånes planerare

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Välkomna till vårens nätverksträff för Skånes planerare Vi bygger idag i alla våra skånska kommuner och kraven på samordningen i hela processen från plan till spaden i marken ökar. Vi tematiserar därför hur vi säkerställer


Räddningssamverkan Skåne

Samhällsbyggnad
Ljungvägen 1, Höllviken

Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 24 april och chefsmöte den 25 april Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för räddningscheferna och samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Chefsmötet har fortfarande samma funktion, och


Skånsk Landskapsdag 2017

Samhällsbyggnad
Älvgatan, Höör, 243 30

Geologins betydelse i landskapet Välkomna till årets landskapsdag om geologins betydelse för landskapets och samhällets utveckling. Dagen innehåller allt från vilka geologiska förutsättningar och processer som format landskapet, var vi hittar Skånes vulkaner, hur vi


Seminarium om utemiljön på förskolor och skolor

Samhällsbyggnad
Norra stationsgatan 6A, Hässleholm, Skåne Län, 281 48, Sweden

Välkommen till ett seminarium om utemiljön på förskolor och skolor, Norra Station i Hässleholm den 4 maj 2017. Hur viktig är utemiljön på förskolor och skolor för barns hälsa och utveckling? I många kommuner är


Geodataseminarium

Samhällsbyggnad
Varvsgatan 4, Simrishamn, 27236

Välkomna till vårens Geodataseminarium 2017 Omställningen till en digital plan- och bygglovsprocess kommer att påverka alla som är verksamma inom den kommunala samhällsbyggnaden, från mätningsingenjörer ute i fält till plan- och bygglovshandläggare. Denna dag fokuserar