Kategori: Samhällsbyggnad

Se alla kurser & konferenser

Seminarium om utemiljön på förskolor och skolor

Samhällsbyggnad
Norra stationsgatan 6A, Hässleholm, Skåne Län, 281 48, Sweden

Välkommen till ett seminarium om utemiljön på förskolor och skolor, Norra Station i Hässleholm den 4 maj 2017. Hur viktig är utemiljön på förskolor och skolor för barns hälsa och utveckling? I många kommuner är


Konferens för Tekniska chefer/Samhällsbyggnadschefer

Samhällsbyggnad
Gröna torg 2, Eslöv

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för Tekniska chefer/Samhällsbyggnadschefer.   Plats Stadshuset, Eslövs kommun, Sammanträdesrum Christian Nilsson   Varmt välkomna! Bo Persson Kommunförbundet Skåne   Inbjudan i pdf 2017-05-05 Inbjudan


Sydlov

Samhällsbyggnad
Älvgatan, Höör, 243 30

Välkomna på Sydlov-träff i Höör På programmet: Nya stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Ovårdade tomter och förfallna byggnader samt handläggarstöd Information om aktuella domar, lagändringar, nyheter och remisser Programmet uppdateras utifrån dagsaktuella händelser


Konferens för Fastighetschefer

Samhällsbyggnad
Stjernsvärds allé 66, Ängelholm

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för Fastighetschefer. Pris Avgiften är 1 950 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kostnad för övernattning i enkelrum, samtliga måltider och kaffe. Vi debiterar efter genom­förandet.


Trafikkonferens

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella Trafikkonferens.   Varmt välkomna! Bo Persson Kommunförbundet Skåne   Inbjudan i pdf 2017-05-17 Inbjudan Trafikkonferens  


Geodataseminarium

Samhällsbyggnad
Varvsgatan 4, Simrishamn, 27236

Välkomna till vårens Geodataseminarium 2017 Omställningen till en digital plan- och bygglovsprocess kommer att påverka alla som är verksamma inom den kommunala samhällsbyggnaden, från mätningsingenjörer ute i fält till plan- och bygglovshandläggare. Denna dag fokuserar


Konferens för räddningscheferna i Sydsverige

Samhällsbyggnad
Tylöhusvägen 28, Halmstad

Alla räddningschefer i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne hälsas varmt välkomna till vår traditionella konferens som denna gång äger rum i södra Halland (den 21:a konferensen sedan starten 1997). Pris Avgiften är 3 825


Nya LOU/LUF

Ekonomi Kommunledning Kommunövergripande Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En genomgång av den nya lagen om offentlig upphandling som trädde i kraft den 1 januari 2017. Ur innehållet: – allmänna principer – Köp från egna bolag – Offentligt-offentligt samarbete – Köp från sociala företag


Kurs i bostadshyra

Kommunövergripande Samhällsbyggnad Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

En utbildningsdag med praktisk information om hantering av hyresförhållanden och uppsägningar m.m.  BAKGRUND/SYFTE     Behovet av kunskap om bostadshyresfrågor har fått allt större betydelse i kommunerna. Kommuner inrättar särskilda boendeformer, trygghetsboenden, och olika former av träningsboenden