Kategori: Miljö

Se alla kurser & konferenser

Utvärdering av Miljösamverkan Skåne – Fokusgrupper

Miljö

Som komplement till den enkät om utvärdering som skickas ut till alla berörda inom Miljösamverkan Skåne inbjuds miljöchefer, avdelnings- och enhetschefer, samordnare samt tjänstepersoner att delta i fokusgrupper för en fördjupad kvalitativ utvärdering. Det finns


Skånes Energiting 2017

Energi och klimat Kommunledning Kommunövergripande Miljö
Best Western Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, Malmö, Skåne Län, 21532, Sweden

Välkommen på Skånes Energiting 2017 – Skånes största mötesplats för energifrågor! På programmet i år medverkar Robert Andrén, chef för energienheten på miljö- och energidepartementet, Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och Maria Wetterstrand,


Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform