Utbildning i DataskyddsförordningenFoto: Hanna Nordehammar

Utbildning i Dataskyddsförordningen

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 24 april hölls en utbildningsdag i den nya Dataskyddsförordningen. Syftet var att ge deltagarna en bild av vad förordningen kommer att innebära för deras organisation.

Fler nyheter

Nyheter

Utbildning i Dataskyddsförordningen

Den 24 april hölls en utbildningsdag i den nya Dataskyddsförordningen. Syftet var att ge deltagarna en bild av vad förordningen kommer att innebära för deras organisation.

Nationell Valideringskonferens 9 & 10 maj 2017

Stafettpinnen från den nationella valideringskonferensen i Dalarna 2015 gick till Blekinge. Nu bjuder vi tillsammans med Skåne in till 2017 års valideringskonferens!

Årets första kommunledningskonferens 10 mars

Vi inleder året med konferens som bland annat kommer att innehålla aktuella upphandlingsformer, fiberutbyggnad och vår satsning på stöd inom digitalisering!

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, 222 29, Sweden

Frågorna om offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och är av största vikt att ha god kunskaper och insikter om. Efter genomgången utbildningsdag ska deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra

Fler kurser & konferenser