Kommunens roll i etableringsuppdraget

Veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration tog bland annat upp ämnet om kommunens roll i etableringsuppdraget. Även samverkan och partnerskap belystes ur olika perspektiv.

Publicerad: 24 mars, 2017Sidansvarig: Jenny Strand

Läs mer

Film Bo bra i Östra Göinge

Bra bosättning i Östra Göinge Östra Göinge kommun har genom Projektet Bra bosättning i Östra Göinge tagit fram informationsmaterial för att ge information riktad till nyanlända med syfte att stärka målgruppens kunskap om bostadsfrågor. Projektet

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Skånskt bostadsnätverks vårkonferens 6 april

Vi står inför stora gemensamma utmaningar att lösa bostadsförsörjningen i Skåne. Flera grupper står redan idag utanför bostadsmarknaden. Kraven på kommunerna att ordna bostäder på kort sikt har dessutom ökat ytterligare sen anvisningslagen infördes förra året.

Publicerad: 1 mars, 2017Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer

Exempel på initiativ för bostäder för nyanlända

Att ha en bostad är en mänsklig rättighet. Skånes kommuner arbetar kreativt med att hitta bostäder till nyanlända. SKL publicerar i sin idébank nu fler lokala exempel på hur kommuner arbetar för att få fram bostäder till nyanlända.

Publicerad: 24 februari, 2017

Läs mer

Kommunernas roll som inkluderande arbetsgivare

Hur arbetar kommunerna och Kommunförbundet Skåne med att inkludera och ta tillvara på nyanländas kompetens på sina arbetsplatser? I fredags (17 feb 2017), samlades Skånes statliga myndigheter på Länsstyrelsen för ett dialogmöte om hur de som arbetsgivare ska ta ökat ansvar och ta tillvara på möjligheten att inkludera nyanlända och andra arbetssökande i arbetslivet.

Publicerad: 20 februari, 2017

Läs mer

Välkommen till integrationsbloggen!

Nu startar integrationsbloggen på Kommunförbundet Skåne. Här kommer du framöver kunna ta del av det senaste som händer inom integrationsområdet hos oss.

Publicerad: 13 februari, 2017

Läs mer