Nyheter

Modell för inventering

Nu finns ett exempel på en inventeringsmodell avseende "Våra mest sjuka" publicerad.

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsgruppen har tagit fram en strategi som kan användas av kommunikatörer, chefer och andra som inom ramen för sin profession förväntas informera och föra dialog kring det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.

Bildspel från Uppstartsmöten

Här finns det bildspel som visades på de sex uppstartsmötena. Bildspel uppstartsmöte Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Uppstartsmötena är igång!

Cirka 70 deltagare deltog i det första uppstartsmötet i Malmö kring det nya hälso-och sjukvårdsavtalet. Representanter från Vårdcentraler, kommuner och sjukhus deltog. Det är planerat sex delregionala uppstartsmöten under veckorna 42 och 43. Totalt är

Fler nyheter