Regional samverkansgrupp psykiatri

På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner, Regional Samverkansgrupp Psykiatri.

Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för;

  • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.
  • Revidering av ramöverenskommelsen
  • Rådgivning till parterna vid tvister

Regional Samverkansgrupp Psykiatri sammanträder två gånger per termin. Gruppen utser arbetande utskott som återrapporterar till Regional samverkansgrupp Psykiatri.

Överenskommelsen psykisk hälsa 2017

SKL och Socialdepartementet fortsätter satsningen om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen inom området psykisk hälsa. Här finns mer information

Ramöverenskommelsen

Klicka för att ladda hem

Region Skånes Handlingsplan till Ramöverenskommelse 20150612

Rutiner för tvister

Rutiner för att lösa tvister 2015 beslutad

Minnesanteckningar med tillhörande bildspel

2017

Regional Samverkansgrupp Psykiatri 14 febr 2017

Folkhälsoenkäten

2016

Minnesanteckningar, RSP 2016-12-06

Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och

Utskrivningsguiden NSPH Skåne_20161206

PRIO 2017

Regional Samverkansgrupp Psykiatri 23 aug 2016

Överenskommelsen psykisk hälsa 23 aug

Minnesanteckningar 10 maj

UTSKRIVNINGSGUIDEN

Äldreutskott

Minnesanteckningar Regional Samverkansgrupp Psykiatri 20160315

Bildspel 160315

Vårdprogram psykosvård vuxenpsykiatri maj

2015

Minnesanteckningar RSP 17 dec

Bildspel Psykiatri /LSS

Bildspel Prio 2015

Minnesanteckningar RSP 22okt
Kommunalrepr.22okt presentation

Utskott

Psykisk ohälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism

Rapport psykisk ohälsa intellektuell funktionsnedsättning 20161207

SIP

SIP Skåne – Barn och unga med psykisk ohälsa

Missbruk och beroende

GAP

Maria Mottagningar

rapport-och-slutsatser-fran-utskott-mariamottagningar-slutversion

Äldre

Utskottet Äldres psykiska hälsas rapport 160427

Tvångsvård

Handlingsplan Minska behovet av Tvångsåtgärder 20151028

SIP

Analys och handlingsplan SIP 20141029

Casemanagement

2017 års manual KF

Här finns skånegemensamt material

Unga Vuxna

Utskott unga vuxna

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén