Individ och familj

Kommunförbundet Skåne arbetar med intressebevakning av alla områden som finns inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Sedan några år tillbaka bedriver avdelningen för socialtjänst, vård och omsorg även ett aktivt utvecklingsarbete kring områdena missbruk och beroende samt barn och unga.

Individ- och familjeomsorg omfattar bland annat:

  • Ekonomiskt bistånd.
  • Stöd vid hemlöshet.
  • Familjerätt.
  • Missbruks- och beroendevård.
  • Sociala barn- och ungdomsvården.
  • Stöd och hjälp till brottsoffer och deras anhöriga.

Senast uppdaterad: