Nyhetsbrev februari

Nyhetsbrev februari

Publicerad:

Dela nyhet:

Här finns nyhetsbrev för februari!

Fler nyheter

Välkommen till Hälsa och social välfärd

Vårt uppdrag inom avdelning Hälsa och social välfärd omfattar frågor inom socialtjänst, vård och omsorg, folkhälsa och FoU.

Välkommen att kontakta oss!

 

 

Nyheter

Bättre samverkan när patienter skrivs ut från slutenvård

Under tisdagen beslutade regeringen om en lagrådsremiss som innehåller lagförslag för att förbättra samverkan mellan kommuner och landstingens öppna hälso- och sjukvård och den slutna hälso- och sjukvården när patienter med behov av insatser från öppen vård och omsorg skrivs ut från sjukhus.

Barnambassadörer vill öka barns delaktighet

Under året har åtta socialsekreterare i stadsområdesförvaltning Öster börjat arbeta ihop i en forskningscirkel. Målet är att öka barns delaktighet i utredningsärenden – och arbetet har redan gett resultat. "Vi har fått tid att reflektera, hitta nya arbetssätt och bättre rutiner", säger Amelie, en av deltagarna i forskningscirkeln. 

Sista träffen för Ledningskraft

Den 26 oktober träffades 144 personer för en avslutande träff inom Ledningskraft på Baravägen i Lund. Det blev en dag full av information, energi och inspiration.

Återblick från dialogmöte med kommunerna och Region Skåne om e-hälsa

Såväl kommunerna som Region Skåne inser behovet och nyttan av att digitalt utbyta information om enskilda individer och hur viktigt det är att det sker både kvalitets- och integritetssäkert. Vi behöver också i allt större utsträckning digitala arbetssätt och lösningar som ökar trygghet, service och delaktighet för den enskilde i hemmet och vardagen.

Lyckad dag om anhörigstöd i samverkan

Den 22 september stod dialog med anhöriga i fokus för de drygt 170 deltagarna som besökta Folkets park i Tomelilla. Inspiration, idéer och erfarenheter stod också i centrum för spridningskonferensen

Fler nyheter