Nyheter

Vinn pris som årets europeiska offentliga sektor

Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) har öppnat upp för ansökningar till priset för årets offentliga sektor! Samtliga nivåer inom offentlig sektor och offentliga-privata-partnerskap kan ansöka om priset som i år har temat En innovativ

Publicerad: 23 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Guide till EU:s fonder och program

Europaparlamentet publicerade i början av året en guide till EU:s fonder och program. Guiden är en grundläggande introduktion till de finansieringsmöjligheter som EU:s fonder och program kan erbjuda bland annat regionala och lokala aktörer. Ett

Publicerad: 23 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Månadens EU-projekt: Step-2-Sport

Den 1 mars 2014 startade EU-projektet Step-2-Sport, ett energieffektiviseringsprojekt för idrottsanläggningar. I Europa står byggnader för cirka 40% av den totala energianvändningen och studier har visat att just idrottsanläggningar kan stå för upp till 10%

Publicerad: 21 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Synliggör ert EU-projekt och verksamhet

Mellan den 6 – 14 maj kommer allmänheten under några dagar att bjudas in till EU-stödda verksamheter. Förra året arrangerades öppet hus eller andra arrangemang av över 2 500 EU-projekt som tillsammans drog mer än 400 000

Publicerad: 17 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Ny rapport om Skånes regionala utveckling

Region Skånes rapport ”Hur har det gått i Skåne?” följer upp det regionala utvecklingsarbetet i regionen och beskriver utvecklingen på en rad olika områden såsom befolkningsutveckling, sysselsättning, tillit, infrastruktur, med mera. Rapporten är interaktiv vilket

Publicerad: 17 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Kommande utlysningar och partnerskap inom barnrättsfrågor

Kommande utlysningar Senare i år kommer en utlysning för att motverka och bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn att öppna för ansökan. Ett av de prioriterade områdena inom denna utlysning berör koordinering och anpassning

Publicerad: 13 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Visa upp ert EU-projekt inför en stor europeisk publik!

Practice into Policy: Entrepreneurial Learning (PiP) vill uppmärksamma EU-projekt för entreprenöriellt lärande. De vill samla in så många goda exempel som möjligt för att visa på värdet och inverkan av EU-projekt. Genom att samla kunskap

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Innovativt vattenprojekt söker kommunal partner

En italiensk SME (små- eller medelstora företag) har utvecklat ett övervakningssystem som ger detaljerad information om meteorologiska hydrauliska förhållanden och markförhållanden. Syftet är att ge bästa möjliga förutsättningar för att hantera flödet av vatten och

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer

Ansök till 2017 års Master Class om sammanhållningspolitiken

Master Class är ett unikt forum för unga forskare att skapa nätverk, presentera sin forskning och diskutera regionalutveckling tillsammans med policyskapare i EU. Master Class fokuserar främst på sammanhållningspolitiken och den regionala och urbana utvecklingen

Publicerad: 10 mars, 2017Sidansvarig: Malin Olsson

Läs mer