Event och konferenser

Här tipsar vi om EU-relaterade konferenser och event som anordnas av externa organisationer, vilka kan vara av särskilt intresse för de skånska kommunernas EU-arbete. Vi ger tips om konferenser som anordnas både inom och utanför Sverige. Det kan förekomma en avgift för vissa av dessa events men det står i beskrivningen för respektive event.

World Bio Markets

27-30 mars 2017 hålls ett av de största eventen inom fältet för bio-ekonomi, World Bio Markets. Under eventet kommer de senaste möjligheterna inom till exempel biobränsle och biokemi och produkter att presenteras, Amsterdam.

Water Market Europe

28 mars 2017 arrangerar WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform) Water Market Europe, en mötesplats för innovativ forskning och aktörer med intresse för vattensektorn. Anmälan sker via länken ovan, Bryssel.

Informationsdag: EU:s Hälsoprogram – utlysning av medel inom 2017 års arbetsprogram

29 mars 2017 (sista anmälningsdag 15 mars) anordnar Folkhälsomyndigheten en informationsträff för er som önskar att få utförlig information och möjlighet att ställa frågor kring utlysningen av medel inom EU:s hälsoprogram under det kommande året. Anmälan sker via länken ovan. Folkhälsomyndigheten, Solna, Stockholm.

Hållbar stadsutveckling i framkant: Delningsekonomi

31 mars 2017. Under våren arrangeras en seminarieserie av  Sustainable Urban Development (SUB). Den 31 mars är temat ”Delningsekonomi – ett verktyg för hållbar stadsutveckling?”. Få insikter och inspiration, men också möjlighet till reflektion och diskussion kring den pågående utvecklingen för delningsekonomin. Anmäl dig här. Malmö.

INTERREG informationsseminarium

5 april 2017 (sista anmälningsdag 24 mars) anordnas ett informationsseminarium av Västra Götalandsregionen. Lär dig mer om gränsöverskridande samarbete, om hur ni kan använda EU-finansiering inom tillväxt och sysselsättning för att utveckla er verksamhet i samarbete med nordiska och europeiska aktörer. Lyssna på verksamheter som redan tagit chansen att samarbeta i ett gränsregionalt sammanhang med hjälp av EU:s olika Interregprogram och få rådgivning från närvarande program-representanter. Anmälan sker här, Göteborg.

SBPIN Workshop om Blå tillväxt

18-20 april 2017 (sista anmälningsdag 7 april). Workshop med projektet SBPIN (South Baltic Public Innovators Network) med fokus på utmaningar kopplade till blå tillväxt (vattenkvalité, dricksvatten och kustskydd). Det kommer även att arrangeras seminarier om gränsöverskridande samarbete och metoder för ökad innovation. Målgruppen är anställda och politiker i offentlig förvaltning som arbetar med vattenfrågor samt EU-samordnare, internationella strateger och utvecklare. Kristianstad.

Strukturbild Skåne: programserie

26 april 2017 hålls ett seminarium om resurser och makt, Kristianstad.

Workshop: The Future of Industry in Europe: Challenges and Instruments for Local and Regional Authorities

2 maj 2017. Workshop om de huvudsakliga utmaningarna och instrumenten för industriell modernisering utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Anmälan öppnar i april. Bryssel.

Konferens om hållbar turism

8 maj 2017. EU-kommissionen anordnar en konferens med anledning av att FN utropat år 2017 som internationellt år för hållbar turism för utveckling. Syftet med konferensen är att diskutera offentlig sektor och näringslivets roll i att främja en hållbar turistsektor. Under konferensen kommer även årets EMAS utmärkelse delas ut till en SME, ett större företag samt en offentlig organisation för deras bidrag till en cirkulär ekonomi. Se program för mer information, anmälan görs här Valletta, Malta.

Save the date: Mitt Europa 9 maj

9 maj 2017. Europa Direkt Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost uppmärksammar Europadagen den 9 maj och kampanjen ”Mitt Europa” genom att visa upp sina skånska EU-projekt i samarbete med Kristianstad kommun och Region Skåne. Program kommer i början av april. Kristianstad.

eHealth week 2017 

10-12 maj 2017 anordnas eHealth Week 2017, eventet kommer att samla intressenter från hela världen för att ta itu med internationella aktuella ämnen relaterade till hälsovård och IT, bland annat ”Gränsöverskridande utbyte av personhälsouppgifter: från politik till praktik” och ”europeiska referensnätverk: hur digitala hälsa hjälper” , Malta.

Hållbar stadsutveckling i framkant: Stadens tekniska försörjningssystem

12 maj 2017. Under våren arrangeras en seminarieserie av  Sustainable Urban Development (SUB). Den 12 maj är temat ”Stadens tekniska försörjningssystem”. Anmäl och program kommer inom kort. Malmö.

Internationell konferens om turism

25-27 maj 2017 arrangeras konferensen av IACuDIT, vilket står för International Association of Cultural and Digital Tourism. Konferensen fokuserar på turism, kultur, spor, boende och kulturarv  inom ramen för en smart ekonomi. Programmet är ännu inte fastställt, Aten.

EU Green Week

29 maj – 2 juni 2017. Årets tema är ”Gröna jobb för en grönare framtid”, där fokus kommer att ligga på gröna jobb och grön kompetens. I samband med EU Green Week kommer även sidoevent att arrangeras runt om i Europa och det kommer vara möjligt att delta via sociala medier och andra online-baserade aktiviteter. Bryssel.

Projektdag Blekinge 2017

1 juni 2017 (sista anmälningsdag 17 maj) arrangerar Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge Projektdag Blekinge. Årets program har temat Hållbarhet – människa & miljö och innehåller bland annat projektpresentationer, inspirationsföreläsning och mingel. Se fullständigt program och anmälan här. Karlskrona.

Digital festival 2017

1 juni 2017. Digital festival är en fusion av prestationer, förevisningar, interagerande och debatt där oberoende talanger, startups och industriledare delar sina visioner med policyskapare, journalister och omvärlden. Årets teman är smart living, smart working, smart society. Program finns via länken ovan, anmälan görs här. Bryssel.

Let’s Act! – Konferens om framtiden för alternativa drivmedel

8 juni 2017 arrangerar GREAT (Green Regions with Alternative Fules for Transport) en konferens om den nuvarande situationen för alternativa drivmedel och hur vi alla kan arbeta för att påskynda utvecklingen. Tekniska innovationer, framgångsrikt policyarbete, hållbara verksamheter och att förändra konsumenters beteende är några av samtalspunkterna på dagordningen. Anmälan sker här. Köpenhamn.

Forum om EU-strategin för Östersjön

Den 13-14 juni 2017 anordnas det åttonde strategiforumet om EU-strategin för Östersjöområdet. Temat för årets forum är Connectivity för att belysa nödvändigheten med ökad kontakt inom östersjöområdet. Under forumet finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontakter. Program kommer inom kort. Berlin, Tyskland.

Save the date: Water innovation Europe 2017

14-15 juni arrangerar Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssPT) årets Water Innovation Europe-konferens. Temat för i år kommer att vara ”Värdet av vatten: Fallet för innovation och investeringar i vatten”. Konferensen vill visa att genom att arbeta proaktivt med vattenutmaningar kan goda investeringsmöjligheter skapas inom och utanför Europa. Anmälan öppnar inom kort via Water Innovation Europe. Bryssel.

Sustainable Energy Week

20-22 juni 2017. Under Sustainable Energy Week kommer goda exempel och innovativa idéer för hållbar energi att presenteras. Policy utvecklingen inom området kommer att debatteras och priser till enastående projekt kommer att delas ut. Veckan är en mötesarena mellan EU-kommissionen och intressenter så som offentliga myndigheter, företag, civilsamhället, med flera. Anmälan öppnar under våren. Bryssel.

Nordsjökonferens 2017

Den 29-30 juni 2017 arrangeras den årliga konferensen för Nordsjöprogrammet. Årets tema är Sustainable Growth Corridors for the Region. Anmälan och program kommer inom kort. Göttingen, Tyskland.

European Week of Regions and Cities

Den 9-12 oktober 2017 arrangeras för 15:e året i rad en vecka för europeiska regioner och städer. Årets tema är Regioner och städer arbetar för en bättre framtid och under veckan arrangeras workshops, debatter och nätverksaktiviteter. Det finns även möjlighet för regioner och städer att arrangera egna evenemang, detta måste i så fall anmälas här  senast 31 mars. Anmälan till eventet öppnar i juli 2017. Bryssel.

2017 Annual EU Innovation Procurement Event

17-18 oktober 2017 The 3rd Major eafip Event, Tallin.

Save the Date: European Vocational Skills Week

20-24 november 2017 anordnas årets europeiska vecka för yrkesskicklighet. Med temat för veckan, Discover Your Talent, ska människor inspireras till att utveckla sin potential inom yrkesutbildningar – genom alla livets stadier! Under veckan kommer även mobilitet av yrkesutbildade att belysas så väl som behovet av att anpassa utbildningarna efter de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det finns även möjlighet för företrädare för yrkesutbildningar och företag att mötas. Program och anmälan kommer. Bryssel.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward