EU:s fonder och program

På denna sida har vi sammanställt en lista över de program och fonder inom EU:s programperiod 2014–2020 som vi tror kan vara av störst intresse för Skånes kommuner. I listan hittar du information och länkar till nästa utlysning, sekretariat, kontaktpunkt och hemsida inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna och Sektorsprogrammen.

Nedan hittar du vår programguide över EU:s program och fonder 2014–2020, där du kan läsa mer om de olika programmens mål, prioriteringsområden, vem som kan söka finansiering samt goda projektexempel. Klicka på bilden för att öppna guiden.

EU-program bild

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden

Nästa utlysning:

Hitta ditt Leader-område

Leader LAG PH

Kontaktpunkt: T.F Verksamhetsledare Ing-Marie Johansson, 0732-55 09 92, ing-mari.johansson@leaderph.se

Sekretariat: Kasernvägen 2, 281 35, Hässleholm

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Annika Jönsson, 0709-77 33 33, annika.jonsson@leaderskanens.se

Sekretariat: Storgatan 15, 286 37, Örkelljunga

Leader Sydöstra Skåne

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Kristin Persson, 0722-44 11 58, kristin.persson@leadersydostraskane.se

Sekretariat: Tobaksgatan 11, 271 41,  Ystad

MittSkåne Utveckling

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Ann-Charlotte Thörnblad, 0735-40 54 38, ann-charlotte.thornblad@mittskaneutveckling.se

Sekretariat: Vallgatan 6A, 242 31, Hörby

Lundaland

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Annethe Yng, 0709-73 93 83, annethe.yng@lundaland.se

Sekretariat: Kullagatan 2, 24431 KävlingeKullagatan 2, 244 31, Kävlinge

Skpnes ESS

Verksamhetsledare Kerstin Hallenborg, 0702-19 99 50, kerstin@skanesess.se

Sekretariat: Skepparslövsvägen 258, 291 92, Kristianstad

Leader Söderslätt LLU

Kontaktpunkt: Verksamhetsledare Maria Pojjesdotter, 0734-42 25 09, maria@leadersoderslatt.se

Sekretariat: Regeringsgatan 2, 231 70, Anderslöv

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Nästa utlysning: Se sida för mer information.

Sekretariat: Länsstyrelsen: Ö. Boulevarden 62 A, 291 86 Kristianstad och Kungsgatan 13, 205 15 Malmö.

Kontaktpunkt: Länsstyrelsen Skåne, skane@lansstyrelsen.se

Hemsida: Länsstyrelsen Skåne, Landsbygdsprogrammet

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Nästa utlysning: Inga aktuella utlysningar förnärvarande. Se sida för mer information.

Sekretariat:

Jordbruksverket, Strandbadsvägen 15, 252 29, Helsingborg

Jordbruksverket, Onsjövägen 21, 268 31, Svalöv

Kontaktpunkt: Jordbruksverket – kontakta oss Kundtjänst: 0771-223 223

Hemsida: Jordbruksverket, Havs- och fiskerifonden

Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Nästa utlysning:

Deadline: 31 maj 2017 – 5 september 2017 inom PO1: Digitalisering.

Deadline: 31 maj 2017 – 5 september 2017 inom PO1: Breddad rekrytering, med inriktning mot personal/HR offentlig sektor.

Inom PO2 öppnar en utlysning i september: Personer med huvudsaklig inriktning på personer med funktionsnedsättning.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Svenska ESF-rådet, Stortorget 9 Plan 3, 211 22, Malmö

Kontaktpunkt: ESF-rådet, Sydsverige  Telefonväxel: 020-33 33 90 öppen vardagar 8:00 – 16:30

Hemsida: ESF-rådet

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Skåne och Blekinge 2014-2020

Nästa utlysning:

Deadline: 3 mars 2017 – 12 april 2017 inom tre insatsområden: Koldioxidsnål ekonomi, Bredband, Hållbar stadsutveckling (den sistnämnda endast tillsammans med Malmö)

Nästa utlysning är planerad 31 maj – 5 september 2017.

Se sida  för mer information.

Sekretariat: Tillväxtverket, Stortorget 9, Box 32, 201 20, Malmö

Kontaktpunkt: skaneochblekinge@tillvaxtverket.se, 08 – 681 91 00

Hemsida: Tillväxtverket, Skåne-Blekinge

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (Interrg OKS)

Nästa utlysning:

Deadline: 14 augusti 2017 – 15 september 2017, ansökningsomgång: 2017:2.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Stortorget 9, Box 32, 201 20, Malmö

Kontaktpunkt: ÖKS, Malmö

Hemsida: Interreg OKS

Södra Östersjöprogrammet (Interreg South Baltic)

Nästa utlysning:

Deadline: 22 maj 2017 – 30 juni 2017

Deadline: 31 oktober 2017 – 15 december 2017

Se sida för mer information.

Sekretariat: Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON), 80-266 Gdańsk, Poland, southbaltic@southbaltic.eu

Kontaktpunkt: Region Skåne, Sandra Swede, 040-675 3253, sandra.swede@skane.se

Hemsida: South Baltic

Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region)

Nästa utlysning: Se sida  för mer information.

Sekretariat: Toldboden 3, st. E, DK-8800 Viborg, +45 7841 1770

Kontaktpunkt: Västra götalandsregionen, Hans- Åke Persson, 010 441 16 57, hans-ake.persson@vgregion.se

Hemsida: North Sea Region

Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region)

Nästa utlysning: Tredje utlysningen kommer under hösten 2017. Se sida för mer information.

Sekretariat: info@interreg-baltic.eu

Riga, Lettland. +37 12 648 05 54

Rostock, Tyskland. +49 381 45 48 40

Kontaktpunkt: Tillväxtverket, Anna Bergdahl, 08-681 77 49, anna.bergdahl@tillvaxtverket.se

Hemsida: Baltic Sea Region

INTERREG EUROPE

Nästa utlysning:

Deadline: 1 mars 2017 – 30 juni 2017 har tredje ansökningsomgången öppet. Utlysningen innefattar alla fyra prioriterade områden för INTERREG EUROPE: (1) Stärka forskning, tekniskt utveckling och innovation, (2)Öka konkurrenskraft hos små och medelstora företag, (3) Stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt (4) Skydda miljön och främja en hållbar resursanvändning. Mer information om tredje utlysningen finns  här.

Har ni frågor om tredjeansökningsomgången går det att få svar på dem via websända Q&A-seminarium. Webinarierna arrangeras vid ett flera tillfällen. Anmälan och frågor skickas in här.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Lille, Frankrike. +33 328 144 100. Kontakt online

Hemsida: Interreg Europe

Erasmus + / Ung & aktiv

Nästa utlysning: sker löpande se sida för mer information.

Deadline: 2 maj 2017 kl. 12.00 ”KA 2 – Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel och metoder Sektoriella kunskapsallianser”. Se sida

En sammanställning av arbetsprogrammet och en lista på samtliga utlysningar under 2017 finns på vår hemsida.

För utlysningar inom alla områden: Education and training, Youth, Jean Monnet, Sport, se även sida

Sekretariat: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel

Kontaktpunkt: Universitets- och högskolerådet, Wallingatan 2, 104 30, Stockholm, +46 10 470 03 00

Hemsida: Erasmus+

Kreativa Europa

Nästa utlysning:

Deadline: 6 april 2017, Delprogrammet Media: ”Promotion of European Works Online”, läs en sammanställning av utlysningen på vår hemsida och se fullständig utlysning här.

Se sida för mer information.

Sekretariat: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bryssel

Kontaktpunkt: Statens kulturråd, Box 27215, 102 53,  Stockholm, 08-519 264 00, kulturradet@kulturradet.se, Kreativa Europa

Hemsida: Creative Europe

Hälsa för tillväxt

Nästa utlysning: Sker löpande se sida för mer information.

Nya utlysningar öppnar inom kort, läs mer om dem och årets arbetsprogram på vår hemsida och besök Folkhälsomyndighetens informationsdag (se event och konferenser).

Sekretariat: EU-Kommissionen, CHAFEA

Kontaktpunkt: Folkhälsomyndigheten, 010-205 20 00, info@folkhalsomyndigheten.se

Hemsida: Health Programme

LIFE

Nästa utlysning: Sker löpande, flera utlysningar är planerade att öppna den 28 april 2017. Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-kommissionen, LIFE programme. Kontakt online

Kontaktpunkt: Naturvårdsverket,  Miljö och Klimat: Elisabeth Gärdin,

Natur och Biologisk mångfald: Henri Engström, LIFESweden@naturvardsverket.se

Hemsida: LIFE

Europa för medborgarna 2014-2020

Nästa utlysning:

 

Deadline: 1 september 2017  ”Demokratisk delaktighet och engagemang – Vänortssamarbete”

Deadline:  1 september 2017  ”Demokratisk delaktighet och engagemang – Nätverk av städer”

Läs mer på vår hemsida om utlysningarna. Se sida för mer information.

Sekretariat: EACEA, Bryssel.

Kontaktpunkt: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)

Lotta Jarvenius Rössner (Handläggare), 08-566 219 32, lotta.rossner@mucf.se

Omar Nur (Handläggare), 08-566 219 62, omar.nur@mucf.se

Hemsida: Europe for Citizens

Asyl, migration och integrationsfonden (AMIF)

Nästa utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, Home Affairs

Kontaktpunkt: Migrationsverket, Sverige,  fonderna@migrationsverket.se, Migrationverket

Hemsida: EU-kommissionen

Programmet för sysselsättning & social innovation (EaSI)

Nästa utlysning:

Deadline: 21 december 2016 – 30 mars 2017, ”Progress Programme: Fast track integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees and their family members” se sida

Sker löpande. Se sida för mer information

Sekretariat: EU-Kommissionen, Employment, Social Affairs & Inclusion

Kontaktpunkt: Frågor till Europa Direkt

Hemsida: EaSI

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap (REC)

Nästa utlysning: Sker löpande. Se sida för mer information.

En utlysning för kapacitetsbyggande inom barnrättsfrågor kommer att öppna inom kort.

Under tredje kvartalet av 2017 planeras en utlysning för att motverka och bekämpa könsrelaterat våld och våld mot barn där ett av de prioriterade områdena berör koordinering och anpassning av stöd till barn och unga migranter och flyktingar som blivit utsatta för sexuellt och könsrelaterat våld.

Mer om de planerade utlysningarna går att läsa på vår hemsida.

Sekretariat: EU-kommissionen, Bryssel, Kontakt online

Hemsida: REC

URBACT III

Nästa utlysning: Sker löpande. Se sida för mer information.

Deadline: 5 december 2016 – 31 mars 2017  ”Call for the selection of good practices”. se sida eller läs vidare på vår egen hemsida om utlysningen

Sekretariat: Paris, Frankrike.

Kontaktpunkt: Tillväxtverket

Lorraine Jonis, 08- 681 65 88, lorraine.jonis@tillvaxtverket.se

Niels Boye, 072-526 97 85, niels.boye@tillvaxtverket.se

Hemsida: URBACT

COSME

Nästa utlysning:

Deadline: 16 december 2016 – 6 april 2017  Call for proposals: ”Enhancing the participation of women entrepreneurs in the Horizon 2020 SME Instrument” se sida

Sker löpande: Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, EASME, EASME-COSME-ENQUIRIES@ec.europa.eu

Hemsida: COSME

Fonden för ett sammanlänkat Europa

Nästa utlysning:

Deadline: 8 februari 2017 – 14 juli 2017 ”CEF Transport Blending MAP Call”. Utlysningen, ett s.k. blending call, är det första av sitt slag där sökande kombinerar CEF-stöd med privat finansiering eller finansiella instrument. Se presentation av prioriteringar från utlysningens informationsdag. Mer information om utlysningen finns här

Se sida för mer information.

Sekretariat: EU-kommissionen, INEA, Kontakt online

Hemsida: Connecting Europe facility

Ambient Assisted Living (AAL)

Nästa utlysning:

Se sida för mer information.

Sekretariat: Rue du Luxembourg, 3, 1000, Brussels Belgium, +32 (0)2 219 92 25

Kontaktpunkt: Vinnova, Avdelning Hälsa, Mäster Samuelsgatan 56, 101 58, Stockholm, +46 8 473 3218 VINNOVA

Avdelning Hälsa: johanna.ulfvarson@vinnova.se

Hemsida: AAL

Horisont 2020

Nästa utlysning: Publiceras löpande. Se sida för mer information.

Utlysningar för 2017 inom det gröna området (miljö, klimatåtgärder, resurseffektivitet och råmaterial) se sida för mer information.

Sekretariat: EU-Kommissionen, Bryssel.

Kontaktpunkt: Vinnova, Linda Bell, +4684733175,

Avdelning Internationell: linda.bell@vinnova.se

Hemsida: Horizion 2020

Nordplus

Nästa utlysning: Se sida för mer information.

Sekretariat: The Nordic Council of Ministers

Kontaktpunkt: Universitet – och Högskolerådet, Box 45093, 104 30, Stockholm. registrator@uhr.se

Hemsida: Nordplus

Svenska institutet (SI)

Nästa utlysning: Nästa utlysning kommer att öppna i april 2107. Se sida för mer information.

Sekretariat: Slottsbacken 10, Box 7434, 103 91 Stockholm, 08-453 78 00

Kontaktpunkt: Camilla Wristel, camilla.wristel@si.se,  08-453 79 67

Hemsida: SI

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Malin Olsson