HEMSIDA UNDER UPPBYGGNAD

Skåne i Europa och Europa i Skåne

Nyheter

Vinn pris som årets europeiska offentliga sektor

Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) har öppnat upp för ansökningar till priset för årets offentliga sektor! Samtliga nivåer inom offentlig sektor och offentliga-privata-partnerskap kan ansöka om priset som i år har temat En innovativ

Guide till EU:s fonder och program

Europaparlamentet publicerade i början av året en guide till EU:s fonder och program. Guiden är en grundläggande introduktion till de finansieringsmöjligheter som EU:s fonder och program kan erbjuda bland annat regionala och lokala aktörer. Ett

Månadens EU-projekt: Step-2-Sport

Denna månad möter vi Anders Nylander, projektledare för energieffektiviseringsprojektet Step-2-Sport. Detta är den andra artikeln i Kommunförbundet Skånes nya artikelserie ”Månadens EU-projekt”, en serie om några av de EU-projekt som vi på Kommunförbundet Skåne driver eller deltar i. Varje månad kommer en artikel publiceras med det projekt som är ”Månadens EU-projekt” just den månaden. Förhoppningen är att artiklarna ska visa vad ett EU-projekt kan vara samt ge en inblick i lite av det arbete som vi på Kommunförbundet Skåne gör men framförallt inspirera läsaren till att satsa på egna EU-projekt!

Synliggör ert EU-projekt och verksamhet

Mitt Europa är en informationssatsning över hela EU för att belysa den bredd av aktiviteter och möjligheter som ett EU-projekt innebär och hur EU-projekt bidrar till samhällsutvecklingen.

Ny rapport om Skånes regionala utveckling

Regionfullmäktige, som är Region Skånes högsta beslutande organ, antog 2014 en utvecklingsstrategi för Skåne med målbilden ”Det öppna Skåne 2030”. Denna målbild följs årligen upp i rapporten ”Hur har det gått i Skåne?” och i veckan presenterade Region Skåne rapporten för utvecklingen under det gångna året.

Kommande utlysningar och partnerskap inom barnrättsfrågor

EU-kommissionen har beslutat om prioriteringar för årets utlysningar inom sektorsprogrammet REC (Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap). För de som arbetar med barnrättsfrågor kommer det under året att öppna två utlysningar och finnas möjlighet att ingå i nätverk med europeiska partners. Utlysningarna eftersöker EU-projekt för unga migranter och omhändertagna barn.

Fler nyheter