Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk till vilket Skånes samtliga energi- och klimatrådgivare är anslutna.

Verksamheten inom nätverket leds av Energikontoret Skåne. Mycket av arbetet syns inte utåt. Här utbyter vi erfarenheter, utbildar oss, anordnar studiebesök och planerar gemensamma arrangemang. Samarbete är ett nyckelord inom nätverket och några exempel på gemensamma aktiviteter där alla rådgivare deltagit är:

  • Monter på Hem- och Villamässan i Malmö
  • Solenergidemonstration på Kiviks marknad
  • Kampanjer under temadagar som arrangeras av EU, såsom Sustainable Energy Week

Inom nätverket finns också ett mentorsprogram där nya rådgivare vid behov kan få en mentor som hjälper till med praktisk kunskap och om vilka arbetssätt som lämpar sig mot olika målgrupper.

UTAN_BAKGRUND_ERS_logo_1rad_tagline_col

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anders Edvardsson