Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Få bättre översikt på energianvändningen i era fastigheter. Utbilda och engagera er driftpersonal att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. Gå med i nätverket, byt erfarenheter och sänk energianvändningen i era fastigheter.

Första träffen – Välkommen

Nu pågår det rekrytering till ett energioptimeringsnätverk för kommunala fastigheter. Nätverket riktar in sig på energi-/driftsansvariga på kommunala fastigheter, dvs 1-2 personer per organisation som fram till slutet av 2018 träffas och planerar ett systematiskt arbete med energieffektivisering av byggnader med andra medlemmar i nätverket.

Vi träffas första gången tisdagen 28 mars Gasverksgatan 3a (våning 4), 222 29 Lund. Fika och inregistrering klockan 08:30 för att sen börja nätverksträffen klockan 09:00. Det blir en halvdagsträff så vi avslutar med lunch kl 12:00.

Hur?

Medlemmarna från varje organisation träffas på cirka 7 nätverksträffar under de kommande två åren. Nätverksträffarna fokuserar på erfarenhetsutbyte och utbildning inom olika temaområden. Varje medlemsorganisation väljer ut 2 fastigheter där en energikartläggning genomförs eller uppdateras för att sen fastställa mål och handlingsplan. De utvalda fastigheterna driftoptimeras med hjälp av en upphandlad expert tillsammans med driftpersonalen i form av heldagsutbildning.

Vad erbjuds? 

I nätverket erbjuds utbildning och erfarenhetsutbyte under träffar med andra medlemmar där det diskuteras tekniska lösningar för drift- och underhåll. Det erbjuds också stöd i att ta steg på vägen mot energiledningssystem, t ex framtagande av energipolicy, energimål och handlingsplan. Förutom nätverksträffarna erbjuds även heldagsutbildning i driftoptimering som lokalt involverar hela den egna driftorganisationen.

Vad krävs?

I nätverket betalar man medlemsavgiften på 10.000kr för tvåårsperioden där 1-2 energi-/driftansvariga medverkar kontinuerligt på nätverksträffarna. Medlemmarna måste ta fram en aktuell energikartläggning med åtgärdsförslag för de utvalda fastigheterna samt statistik så energianvändningen kan följas upp (basår 2015). Varje organisation bidrar med engagemang och arbetstid för deltagande i nätverksträffar och driftoptimeringsutbildning.

 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Region Skånes Miljövårdsfond

jpg-emh_logotyp_cmyk            RS_logo-cmyk

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Per Persson