Häng med på Tryckluftsafari 1

Häng med på Tryckluftsafari 1

Publicerad:

Dela nyhet:

Vill du träffa andra företag som är intresserade av att av att hitta ett tydligare förhållningssätt till energi? Vill du få inspiration av företag som kommit långt i sitt energiarbete? Då är Energikontoret Skånes kostnadsfria seminarier rätt för dig. Här får du möjlighet att knyta kontakter och utbyta kunskaper.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Insatsprojekt

Projekten omfattar solenergi, transporter och belysning och kommer att bedrivas likartat över hela landet. Syftet är att samordnat nå ut till nya målgrupper över hela landet, samt öka kännedomen om tjänsten gratis och opartisk energi- och klimatrådgivning.

Häng med på Tryckluftsafari 1

Vill du träffa andra företag som är intresserade av att av att hitta ett tydligare förhållningssätt till energi? Vill du få inspiration av företag som kommit långt i sitt energiarbete? Då är Energikontoret Skånes kostnadsfria seminarier rätt för dig. Här får du möjlighet att knyta kontakter och utbyta kunskaper.

Vindkraften ökar trots tuffare förutsättningar

Effekten från den svenska vindkraften har tiodubblats under de senaste 10 åren och Skåne fick 34 nya verk under 2016. Ny landbaserad vindkraft på rätt platser, re-powering och havsbaserad vindkraft kan lösa det skånska el-underskottet.

Solceller – utbildning och studiebesök i Blekinge och Skåne

Installerade solceller i Skåne ökade med 75 % under 2016, och i Blekinge med 74%. Energimyndigheten tror att år 2040 kan solceller stå för 10 % av Sveriges elproduktion. Intresset för tekniken och den långsiktiga potentialen är stor.

Uppstart för Optimeringsnätverket

Nätverket Energioptimering för kommunala lokaler och fastigheter hade uppstartsmöte tidigare i veckan. Där träffades energi-/driftsansvariga från kommunala förvaltningar för att dela erfarenheter och planera det framtida arbetet i nätverket tillsammans med andra medlemmar.

​Leksaksbilar i lärarutbildning banar väg för vätgasfordon

Nästa generations bilister ska få upp ögonen för vätgas som drivmedel genom en utbildning som riktar sig till skånska högstadielärare. Intresset är över förväntan och redan har 75 lärare anmält sig till utbildningen som genomförs av Kommunförbundet Skåne inom det EU-finansierade projektet the Blue Move for a Green Economy.

​Energieffektivisering till nytta för miljön och affärerna

Drygt 50 företag över hela Skåne ska med stöd av Länsstyrelsen Skåne och Energikontoret Skåne minska sin energianvändning med i snitt 15 procent till 2020. I nästa vecka träffas 35 av företagen i tre olika nätverksträffar.

Fler nyheter