Högstadielärare – Anmäl dig till en spännande och kostnadsfri utbildning!

Högstadielärare – Anmäl dig till en spännande och kostnadsfri utbildning!

Publicerad:

Dela nyhet:

Vätgas kommer att spela en nyckelroll i övergången till ett hållbart energisystem. Därför erbjuder vi en inspirerande utbildning för högstadielärare inom området, med fokus på hur vätgas används som bränsle för fordon med enbart vatten som utsläpp.

Fler nyheter

Välkommen till Energikontoret Skåne
Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Nyheter

Nollemissionsarbetsmaskiner – nästa steg!

Har du koll på vilka maskiner som finns i er maskinpark? På vibrationer, utsläpp och kostnader? Lär dig mer om hur maskinparken kan bli emissionsfri och hur arbetsförhållanden kan förbättras genom att ta del av

Energilyftet besöker Lund 13 december

Den 13 december håller Energilyftet sitt femte motivationsseminarium för ökat lågenergibyggande i Lund. Sista anmälan 8 december.

Nytt projekt kring upphandling av fossilfria transporter

Biogas Syd och Energikontoret Skåne har fått beviljat medel av Energimyndigheten för att starta ett nätverk för kommunerna kring upphandling av fossilfria fordon och transporttjänster. Projektet börjar under december 2016 och pågår till september 2018.

Energilyftet besöker Malmö 9 november

Den 9 november håller Energilyftet sitt fjärde motivationsseminarium för ökat lågenergibyggande i Malmö. Sista anmälan 7 november.

Tio kommuner på väg mot fossilfrihet

Tio skånska kommuner deltar i Klimatsamverkan Skånes projekt för att bli fossilbränslefria. De har redan lyckats när det gäller el, och är på god väg med uppvärmning. Den stora utmaningen gäller transporterna. Även där är kommunerna klart bättre än rikssnittet.

Fler nyheter