Kommunförbundet Skåne söker strateg inom samhällsbyggnadsområdet

Då nuvarande medarbetare nästa år kommer att gå ner i arbetstid söker vi redan nu till avdelningen Samhällsutveckling en strateg inom samhällsbyggnadsområdet som tillsammans med kolleger ska hjälpa de 33 skånska kommunerna att utveckla det hållbara samhället.

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är sedan sommaren 2015 samlokaliserade i nya, fina lokaler i centrala Lund.

Då nuvarande medarbetare nästa år kommer att gå ner i arbetstid söker vi redan nu till avdelningen Samhällsutveckling en strateg inom samhällsbyggnadsområdet som tillsammans med kolleger ska hjälpa de 33 skånska kommunerna att utveckla det hållbara samhället.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna styrs av våra medlemmars behov och önskemål och kan därför vara mycket varierande över tid. I huvudsak innebär arbetet att:

* Vidareutveckla stödformer för kommunernas tjänstemän verksamma inom samhällsbyggnadsområdet, planområdet, de tekniska områdena och inom områden som berör säkerhet och beredskap. Detta görs exempelvis genom att arrangera nätverksträffar och konferenser för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande

* Fungera som koordinator i processer där medlemskommuner beslutat sig för att samverka och samarbeta genom avtal eller andra överenskommelser

* Bedriva intressebevakning utifrån det kommunala självstyret gentemot olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå

* Samla in, analysera och presentera större mängder information exempelvis i remissprocesser

Kvalifikationer

Den vi söker ska förutom relevant högskoleutbildning eller motsvarande ha:

* God förståelse för politiskt styrd verksamhet

* Flerårig erfarenhet av arbete i svensk kommun med strategiska samhällsbyggnads-, plan- eller kommunaltekniska frågor

* Mycket god förmåga att skriftligt och muntligt uttrycka sig på svenska

* Stort intresse av att arbeta brett inom olika verksamhetsområden som samhällsplanering, byggande, infrastruktur, teknik, säkerhetsfrågor och räddningstjänst

Vår nya/nye medarbetare måste:

* Vara självgående och handlingskraftig

* Ha god social förmåga och kunna bemöta olika typer av personer och organisationer

* Visa hög grad av servicekänsla

* Ha fallenhet för att hålla i presentationer inför grupper

Anställning

Anställningen är tillsvidare med eventuell provanställning och med tillträde efter överenskommelse. Tjänsten är placerad i Lund men verksamhetsområdet är hela Skåne.

Övrigt

Tillsvidare/heltid/fast månadslön

Ansökan

Ansökan med meritförteckning (CV) vill vi ha senast 17 april, med e-post, till jobb@kfsk.se. Märk ansökan ”Strateg Samhällsbyggnadsområdet”. Sänd helst inte med bilagor (betyg m.m.) i detta skede. Dessa handlingar kan vi senare komma att begära in.

Publicerad:

Sidansvarig

Jari Rubenson

Skriv en kommentar