Regionalt forum 2015: Idéburen och offentlig samverkan för det öppna Skåne 2030

Tid

  • 2015-11-23
    13:00 - 18:30

Plats

Järnvägsgatan 23
281 23, Hässleholm
0451-26 71 00
Karta

Kontakt

  • Maria Lagneby, Nätverket Idéburen sektor
  • Telefon: 0735- 004842
  • E-post: maria@natverket.org
Tyvärr har all biljettförsäljning avslutats pga. att evenemanget är passerat.

Regionalt forum 2015: Idéburen och offentlig samverkan för det öppna Skåne 2030

Ny i Skåne – Tillsammans för en lyckad integration

För att nya skåningar ska kunna integreras i samhället krävs ett inklu­derande mottagande och en innovativ samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer.

På årets regionala forum beskrivs systemförändrande modeller, metoder och verktyg som syftar till att förbättra mottagandet. Flera inspirerande exempel presenteras. Det ges även stort utrymme för samtal och dialog om hur vi gemensamt kan inkludera nya skåningar i vårt samhälle på bästa sätt.

Överenskommelsen Skåne och dess parter Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne samt NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne arrangerar varje år Regionalt forum för att sprida kunskap om idéburen och offentlig samverkan och inspirera till nytänkande och medskapande.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan ska göras senast den 13 november. Reseersättning utgår till representanter för idéburna organisationer mot kvitto och till en kostnad av högst 200 kronor per person (max 2 personer per organisation).

Loggor

Målgrupp

Idéburna och offentliga – förtroendevalda, ideellt verksamma och anställda.

Medverkande

Konferensens moderator är Fatime Nedzipovska, grundare av föreningen Brightful och verksamhetsansvarig för Mitt liv i Malmö.

Avanmälan

En avgift på 300 kronor faktureras om avbokning inte skett senast den 15 november. Överlåtelse av plats till annan person kan göras utan kostnad.

Program

13.00 14.00

Dialogmässa 1

Fika, mingel, nätverkande och samtal kring angelägna frågor, till exempel: Hur kan folkbildningen, idrotten, kulturen, landsbygden, kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer bidra till en lyckad integration?

14.00 14.30

Inledning

Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande Region Skåne

Daniél Tejera, ordförande NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne

Margareta Pålsson, landshövding Skåne län

Kent Mårtensson, ordförande Kommunförbundet Skåne

14.30 15.45

Hur skapar vi ett innovativt och inkluderande flyktingmottagande?

Partnerskap Skåne – samverkan för ett nytt flyktingmottagande

Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig Partnerskap Skåne, Länsstyrelsen Skåne

Henrik Nilsson, projektledare NAD, NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne

15.45 16.30

Dialogmässa 2

Fika, mingel, nätverkande och samtal kring angelägna frågor, till exempel: Hur kan folkbildningen, idrotten, kulturen, landsbygden, kommuner, statliga myndigheter och andra aktörer bidra till en lyckad integration?

16.30 17.30

Verktyg för förändring

Hur kan lokala överenskommelser, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) och upphandling möjliggöra medskapande och innovativ samverkan?

Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare, NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne

Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne

17.30 18.15

Skånska samhällsförbättrare

Sex inspirerande initiativ som visar hur vi kan inkludera nya skåningar i samhällsbygget

RådRum

Nätverk Mångkulturella Sverige

Röstånga tillsammans

Skåneidrotten

Ensamkommandes riksförbund

Open Skåne

18.15 18.30

Avslutning

Anders Åkesson, regionråd, Region Skåne

Ulrika Heindorff, ledamot Regionstyrelsen och Regionfullmäktige, Region Skåne

Daniél Tejera, ordförande NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne