Kategori: Nyheter

Etableringsprocessen tema för träff med skånska riksdagsledamöter

Kommunförbundet Skånes ordförande Kent Mårtensson (S) och Gunilla Nordgren (M), som är med och planerar dessa träffar från Riksdagens sida, hälsade deltagarna välkomna. Gunilla lyfte vikten av dessa träffar och ser det som en bra form för dialog

Publicerad: 5 april, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Skånes Energiting

Moderator för dagen är Maria Wetterstrand, fd riksdagsledamot och språkrör, numera grön samhällsdebattör och skribent. Vi får även besök av Robert Andrén från energi- och miljödepartementet som berättar det senaste om den nationella politiken kring omställningen av energisektorn. Svante Axelsson som

Publicerad: 14 mars, 2017Sidansvarig: Ann Wulf

Läs mer

Välfärdskonferensen 2017

När vi sammanfattar Välfärdskonferensen 2017 är vi mycket glada över att cirka 97% av de som svarat på utvärderingen tyckte att konferensen totalt sett var bra eller mycket bra! En klar majoritet var nöjd med

Publicerad: 14 februari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Fullsatt på releasen av HURboken

Boken, skriven av Linda Leveau, är ett samarbete mellan Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Malmö stad. Boken, en HURbok till alla verksamheter som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mot diskriminering. Materialet utgår

Publicerad: 27 januari, 2017Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Besök från Regionförbundet Kalmar Län

Beslutet om att starta ett kommunförbund i Kalmar län har vuxit fram i den Primärkommunala nämnd som har representation från samtliga 12 kommuner. På dagens besök fanns representanter från såväl politisk- som tjänstepersonsnivå. En sak

Publicerad: 24 januari, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Hurboken släpps den 26 januari

Nu släpper Kommunförbundet Skåne i samverkan med Region Skåne och Malmö stad en HURBOK till alla verksamheter som arbetar för jämställdhet, jämlikhet och mot diskriminering. Materialet utgår ifrån en utvärderad modell i syfte att inspirera till

Publicerad: 20 december, 2016Sidansvarig: Alexander Olofsson

Läs mer

Skåne står enat för demokratin

Det fruktansvärda attentat som riktades mot Pierre Esbjörnsson, kommunstyrelsens ordförande i Skurup, är inte den första attacken men vi ska alla kämpa för att det blir den sista. Den senaste tiden har antalet hot ökat

Publicerad: 14 december, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Diskussion om behov av bredbandssatsningar i Skåne

Kommunförbundet Skåne representerades av Annika Román (MP), 1:e vice ordförande i styrelsen, Marika Bjerstedt-Hansen (S), ordförande i beredningen för samhällsbyggnadsfrågor samt Monica Holmqvist, förbundsdirektör.

Publicerad: 7 december, 2016Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Fullt hus och många diskussioner på valideringsdag

Sammanlagt kom det drygt 120 deltagare till Eslövs medborgarhus för en heldag där de lyssnade de på talare och diskuterade validering utifrån flera teman, bland annat samverkan och kvalitetssäkring. Validering innebär att kartlägga och identifiera kunskap hos individer,

Publicerad: 2 december, 2016Sidansvarig: Filip Rydén

Läs mer