Kategori: Lediga tjänster

Kommunförbundet Skåne erbjuder praktikplats för redovisningsekonom

Som praktikant hos oss kommer du få insyn i samtliga arbetsuppgifter på vår ekonomienhet. Du kommer att få praktisk erfarenhet av ekonomihantering så som ekonomiuppföljning, kundfakturering och övriga redovisningsfrågor. Enheten för ekonomi, upphandling och juridik består av

Publicerad: 9 mars, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne söker strateg inom samhällsbyggnadsområdet

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi är sedan sommaren 2015 samlokaliserade i nya, fina lokaler i centrala

Publicerad: 8 mars, 2017Sidansvarig: Jari Rubenson

Läs mer

Praktikplats inom kommunikation HT 2017

Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Vi har vårt kontor i centrala Lund, ca 5 min från Lund C.

Publicerad: 6 mars, 2017Sidansvarig: Magnus Gustafsson

Läs mer

Erbjudande om praktik EU

Kommunförbundet Skånes uppdrag fullgör vi genom att samordna och samverka, bygga nätverk och inspirera. För att våra medlemmar ska kunna utnyttja sin gemensamma styrka, bland annat genom att lära av varandra och av andra. Det svenska

Publicerad: 20 februari, 2017Sidansvarig: Johanna Haward

Läs mer