Biogas i Skåne tar kliv framåt!

Biogas i Skåne tar kliv framåt!

Publicerad:

Dela nyhet:

Resultatet för andra ansökningsomgången av Klimatklivet stod idag klart och återigen står biogas högt på listan över prioriterade åtgärder. Föregående omgång gick cirka 50 % av anslagen till biogasrelaterade projekt och bevisade därmed att när

Fler nyheter

Välkommen till Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i Skåne. I nätverket deltar organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Vi arbetar för att främja produktion, distribution och användning av biogas. Organisatoriskt är Biogas Syd en verksamhet inom Energikontoret Skåne med Kommunförbundet som huvudman. Genom att gå med i nätverket kan din organisation vara med och påverka biogasutvecklingen.

Missa inte vårt nyhetsbrev – du kan anmäla dig genom att klicka här.

Nyheter

Välkommen på höstens samrådsmöte

Den 13 september är det dags för nästa samrådsmöte i Biogas Syd. Missa inte chansen att träffa vårt nätverk och få en uppdatering om vad som händer på biogasområdet, både regionalt och nationellt. På samrådsmötet får

Biogas i Skåne tar kliv framåt!

Resultatet för andra ansökningsomgången av Klimatklivet stod idag klart och återigen står biogas högt på listan över prioriterade åtgärder. Föregående omgång gick cirka 50 % av anslagen till biogasrelaterade projekt och bevisade därmed att när

Årsrapporten för Biogas Syd – ute nu!

Varje år publicerar Biogas Syd en summering av verksamheten föregående år. Under 2015 kunde organisationen fortsätta sitt arbete med att sprida kunskap och omvärldsbevaka genom att säkra ny finansiering genom bland annat projekten Biogas 2020,

Inspirerad matavfallsinsamling!

Den 29 april anordnade Biogas Syd ett inspirationsseminarium kring temat: Verktyg för gemensam kommunikation kring matavfallsinsamling. Seminarium var slutkonferens för projektet KomKom2 som har pågått under en längre tid på Biogas Syd. Ett projekt där

En hel webbplats om biogödsel!

Avfall Sverige har lanserat en hemsida om biogödsel där främst lantbrukare och lantbruksrådgivare kan få mer information om biogödsel och dess egenskaper. Hemsidan behandlar allt från var det finns biogödsel att tillgå, resonemang kring lönsamhet,

Projektet BioGaC ger stöd i etablering av tankställen

Biogas Norr har de senaste åren drivit projektet BioGaC där ett av målen har varit att etablera fler tankställen längs med Norrlandskusten. Med ett starkt marknadsfokus har man jobbat för att driva biogasfrågan framåt och

SLU och LTH gör skillnad i klimatomställningen

I senaste avsnittet av Lantbruksnytt presenterar LTH och SLU sitt arbete med att öka möjligheterna för halm och vall från överskottsarealer att bli framtidens råvaror för produktion av hållbara drivmedel. SLU och LTH gör skillnad

Klimatklivet ger stora investeringar på biogasområdet

Den första ansökningsomgången för Klimatklivet, satsningen på lokala klimatinvesteringar, är avslutad och totalt beviljades 97 ansökningar på ett belopp på totalt 270 miljoner kronor. Dessa projekt motsvarar en minskning på koldioxidutsläppen på 1,5 miljoner ton.

Fler nyheter