Skånes Energiting

Skånes Energiting

Publicerad:

Dela nyhet:

Skånes Energiting är en årlig konferens för yrkesverksamma inom energiområdet. Välkomna på årets konferens, med temat "Energiomställningen - möjligheter och utmaningar för Skåne".

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Skånes viktigaste yrke

Lärande och arbetsliv

Torsdagen den 23 mars arrangerade lärarutbildningarna vid Malmö högskola, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Högskolan Kristianstad tillsammans med Kommunförbundet Skåne en inspirationsträff för läraryrket på Malmö högskola. #endagförläraryrket

Kommunens roll i etableringsuppdraget

Integrationsbloggen

Veckans strategiska forum för nyanländas etablering och integration tog bland annat upp ämnet om kommunens roll i etableringsuppdraget. Även samverkan och partnerskap belystes ur olika perspektiv.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Bedömning för lärande för skolledare

Hur kan jag som skolledare införa/följa upp och arbeta vidare med BfL på min enhet? En skola som på ett framgångsrikt sätt har implementerat grundtankarna i BfL präglas av en kunskapssyn där eleverna ses som

Fler kurser & konferenser