Etableringsprocessen tema för träff med skånska riksdagsledamöterFoto: Magnus Gustafsson

Etableringsprocessen tema för träff med skånska riksdagsledamöter

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 31 mars träffades 10 skånska riksdagsledamöter och 20 skånska politiker för att diskutera integration och etablering. Detta var den tredje gången de skånska riksdagsledamöterna träffade skånska politiker hos Kommunförbundet Skåne.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Häng med på Tryckluftsafari 1

Energikontoret Skåne

Vill du träffa andra företag som är intresserade av att av att hitta ett tydligare förhållningssätt till energi? Vill du få inspiration av företag som kommit långt i sitt energiarbete? Då är Energikontoret Skånes kostnadsfria seminarier rätt för dig. Här får du möjlighet att knyta kontakter och utbyta kunskaper.

Från planbesked till genomförande

Samhällsutveckling

Den 20 april träffades ett 60- tal planerare från Skånes kommuner i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Nätverket som har varit igång sen 2014 valde att lyfta temat Från planbesked till genomförande för att synliggöra hur

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar 2017

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI

Referensgruppsmöte Yrkes-sfi i Skåne

Program: Start kl.09.00 Fika runt kl.09.45 Aktuellt inom Yrkes-sfi Pågående utbildningar Nya utbildningar Digital ansökan; hur fungerar den? Statistik Övrigt

Fler kurser & konferenser