Hurboken släpps den 26 januari

Hurboken släpps den 26 januari

Publicerad:

Dela nyhet:

Se till att skaffa dig ett eget exemplar av HURBOKEN torsdagen den 26 januari 2017 hos Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, Lund, 4:e vån.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Projektmetodik

Miljö Samhällsbyggnad

Projekt blir en allt vanligare arbetsform – både i renodlade projekt och att använda projektverktygen för att strukturera upp uppdrag i den ordinarie verksamheten, t ex inom tillsynsverksamhet och kampanjer. För att projekt som arbetsform

Plug In 2.0

Barn och utbildning

Framgångsrikt arbete i skånska kommuner för att stödja ungdomars väg till arbete och studier Välkomna till en dag där skånska kommuner berättar om hur de arbetat för att få fler skolår 9-elever att bli behöriga

Fler kurser & konferenser