Möjlighet att söka kanalisationsstöd för framtida digital infrastruktur

Möjlighet att söka kanalisationsstöd för framtida digital infrastruktur

Publicerad:

Dela nyhet:

Med landsbygd räknas orter med mindre än 200 invånare. Bidraget kan gå till grävning av dike och anläggande av tomrör (kanalisation) för framtida anläggande av digital infrastruktur. Sista ansökningsdag är den 1 december 2016 (med beslut den

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Inomhusmiljö

Åkersbergsgatan 3, Höör, Skåne Län, 243 23, Sweden

Välkommen till två utbildningsdagar om inomhusmiljö Åkersberg i Höör den 29-30 september 2016   Miljösamverkan Skånes projektgrupp om inomhusmiljö bjuder in till två utbildningsdagar om inomhusmiljö! Fokus dag ett är på ventilation och dag två

Erfarenhetsutbyte om bostadsriktlinjer

Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, Unknown, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne bjuder in de kommuner som kommer att arbeta, arbetar eller nyligen har arbetat med bostadsriktlinjer för ett möte med fokus på erfarenhetsutbyte. Exempel från skånska kommuners arbetsprocesser i att ta fram bostadsriktlinjer kommer

Fler kurser & konferenser