Etableringsprocessen tema för träff med skånska riksdagsledamöterFoto: Magnus Gustafsson

Etableringsprocessen tema för träff med skånska riksdagsledamöter

Publicerad:

Dela nyhet:

Den 31 mars träffades 10 skånska riksdagsledamöter och 20 skånska politiker för att diskutera integration och etablering. Detta var den tredje gången de skånska riksdagsledamöterna träffade skånska politiker hos Kommunförbundet Skåne.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Från planbesked till genomförande

Samhällsutveckling

Den 20 april träffades ett 60- tal planerare från Skånes kommuner i Lund hos Kommunförbundet Skåne. Nätverket som har varit igång sen 2014 valde att lyfta temat Från planbesked till genomförande för att synliggöra hur

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Räddningssamverkan Skåne

Kallelse/Inbjudan till Räddsam-Skåne konferens den 24 april och chefsmöte den 25 april Kommunförbundet Skåne inbjuder till vårens traditionella konferens för räddningscheferna och samarbetspartners samt efterföljande chefsmöte, tidigare benämnt räddningsfullmäktige. Chefsmötet har fortfarande samma funktion, och

Skånsk Landskapsdag 2017

Geologins betydelse i landskapet Välkomna till årets landskapsdag om geologins betydelse för landskapets och samhällets utveckling. Dagen innehåller allt från vilka geologiska förutsättningar och processer som format landskapet, var vi hittar Skånes vulkaner, hur vi

Fler kurser & konferenser