Diskussion om behov av bredbandssatsningar i Skåne

Diskussion om behov av bredbandssatsningar i Skåne

Publicerad:

Dela nyhet:

Idag träffade Kommunförbundet Skåne Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister, inom ramen för samarbetet Skånskt Ledningsforum. På agendan låg framtidens behov av bredbandssatsningar och vilka förväntningar vi har från skånsk sida.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Nätverksträff för Skånes planerare

Nätverk Samhällsbyggnad
Gasverksgatan 3a, Lund, Unknown, 222 29, Sweden

Välkomna till höstens nätverksträff för Skånes planerare Vi kommer, enligt önskemål, lägga ett stort fokus på erfarenhetsutbyte och dialog samt tematisera Översiktsplanering. Höstens nätverksträff avslutas med gemensam lunch. Varmt välkomna!

Informationsmöten avseende Upphandlad vård inom Vård- och Omsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Handledning för kommuner i Skåne, Kronoberg och Halland

Socialtjänst, vård och omsorg
Gasverksgatan 3a, Lund, Unknown, 222 29, Sweden

Kommunförbundet Skåne bjuder in till informationsmöten avseende Upphandlad vård inom Vård- och Omsorg, Individ- och Familjeomsorg samt Handledning för kommuner i Skåne, Kronoberg och Halland. Du som kontaktperson inom Upphandlad vård är välkommen till informationsträffar

Inbjudan kommunal nätverksträff integration

Barn och utbildning Lärande och arbetsliv
Gasverksgatan 3a, Lund, Unknown, 222 29, Sweden

Välkommen till uppstart av ett Skånegemensamt nätverk för kommunernas integrationsstrateger/samordnare eller motsvarande funktion. Tillsammans tar vi ett första avstamp för ett nätverk med syfte att stödja integrationsarbetet, lokalt och regionalt utifrån behov. Fundera gärna innan

Fler kurser & konferenser