Regionsamverkan Sydsverige fastslog handlingsplan för 2017Foto: Magnus Gustafsson

Regionsamverkan Sydsverige fastslog handlingsplan för 2017

Publicerad:

Dela nyhet:

Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för regioner, landsting, kommunförbund och regionförbund i Skåne, Blekinge, Halland samt Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län, höll sitt representantskapsmöte i Kristianstad idag och fastslog handlingsplan för 2017.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Mot en skolutveckling på vetenskaplig grund

FoU blogg

”Det är inte känguruskola som lärarna och eleverna behöver”. Så inleddes gårdagens seminarium om FoU för en skolutveckling som ger resultat. Den som höll i seminariet var Anki Wennergren, forskare vid Högskolan i Halmstad och

Sammanhållningspolitiken

Ledning och utveckling

EU:s sammanhållningspolitik och regionalstöd är av stor vikt för de skånska kommunerna. Det stöd som fonderna erbjuder är ett viktigt instrument för regional utveckling och ligger i linje med EU:s målsättningar om ekonomisk, social och

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Jobbiga samtal med jobbiga typer – eller?!

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, Unknown, 222 29, Sweden

Kundservice när det är som svårast! – styr det svåra samtalet med positiv påverkan så att båda parter blir klokare. Alla råkar vi ut för svåra situationer på grund av ”besvärliga människor”. Med rätt kunskap

Offentlighet och sekretess

Kommunövergripande
Gasverksgatan 3a, Lund, Unknown, 222 29, Sweden

Frågorna om offentlighet och sekretess är basala i den offentliga sektorn och är av största vikt att ha god kunskaper och insikter om. Efter genomgången utbildningsdag ska deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra

Fler kurser & konferenser