Välfärdskonferensen 2017

Välfärdskonferensen 2017

Publicerad:

Dela nyhet:

Ett stort tack till de cirka 300 personer som deltog i årets välfärdskonferens! Tillsammans hade vi två intensiva dagar med mycket inspiration, skratt och information både från Stockholm och Bryssel. Här kan du titta på bilder från konferensen och se resultat från utvärderingen.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Erbjudande om praktik EU

Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skånes kontor i Lund söker till höstterminen 2017 en praktikant inom ramen för vår EU-relaterade verksamhet. Praktikplatsen riktar sig till studenter på universitets- eller högskolenivå med inriktning mot EU i någon form, exempelvis statsvetenskap och samhällsvetenskap etc.

Optimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Energikontoret Skåne

Att involvera den egna driftpersonalen i organisationens effektiviseringsarbete är A och O för ett lyckat resultat. Därför startar vi nu ett optimeringsnätverk för energi-/driftansvariga på kommunala lokaler och fastigheter där den egna driftpersonalen i organisationen involveras i driftoptimeringen i form av en heldagsutbildning.

Kommunal planering för bostäder

Samhällsutveckling

Den 9 februari beslutade regeringen att en särskild utredare ska tillsättas för att lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar 2017

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI

Grundutbildning i Motiverande samtal – MI, 3 dagar

MI, eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha fokus på en specifik förändring. MI

Barnkonventionen som lag!

Barnets rätt till självbestämmande och delaktighet finns angivna i barnkonventionen och i nationell rätt. Hur kommer barnkonventionens inkorporering att göra skillnad för socialtjänst och hälso- och sjukvård? Vad gäller idag egentligen? hur dokumenterar jag barnets

Fler kurser & konferenser