Hurboken släpps den 26 januari

Hurboken släpps den 26 januari

Publicerad:

Dela nyhet:

Se till att skaffa dig ett eget exemplar av HURBOKEN torsdagen den 26 januari 2017 hos Kommunförbundet Skåne, Gasverksgatan 3a, Lund, 4:e vån.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

IAS-Intervju om anknytningsstil

Socialtjänst, vård och omsorg

Intervju om Anknytningsstil Intervju om Anknytningsstil – IAS – är en semistrukturerad forskningsintervju med tillhörande kodningsprocedur, som har utvecklats av professor Antonia  Bifulco vid Lifespan Research Group, Middlesex University i England. IAS mäter vuxnas övergripande

Vuxsamverkan Skåne

Lärande och arbetsliv

Vi vill tillsammans med er diskutera samverkan i Skåne med anledning av den nya yrkesvuxförordningen och statens direktiv till kommunerna och kompetensplattformen i Skåne. Under eftermiddagen presenteras också resultatet av enkäten som ni nyligen besvarat

Fler kurser & konferenser