En lyckad vecka för Kommunförbundet Skåne i Almedalen

En lyckad vecka för Kommunförbundet Skåne i Almedalen

Publicerad:

Dela nyhet:

2015 års Almedalsvecka är över och för andra gången fanns representanter från Kommunförbundet Skåne på plats. Först ut var det egna passet om arbetet med barnrättsstrateger i Skåne, som bland annat besöktes av Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Första KSO-forum och besök av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

Kommunförbundet Skåne

KSO-forum är en ny mötesform med syftet att ge den allra högsta politiska ledningen för kommunerna i Skåne möjlighet att lyfta frågor av strategisk karaktär till styrelsen. Styrelsen ska använda forumet för att stämma av tankar och idéer som väckts av styrelsen eller dess beredningar och genom dessa dialoger förankra sitt arbete och hämta medlemmarnas mandat.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Fler kurser & konferenser