Möjlighet att söka kanalisationsstöd för framtida digital infrastruktur

Möjlighet att söka kanalisationsstöd för framtida digital infrastruktur

Publicerad:

Dela nyhet:

Med landsbygd räknas orter med mindre än 200 invånare. Bidraget kan gå till grävning av dike och anläggande av tomrör (kanalisation) för framtida anläggande av digital infrastruktur. Sista ansökningsdag är den 1 december 2016 (med beslut den

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Nyheter

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Fler kurser & konferenser