Offentlig och idéburen samverkan för en lyckad integration

Offentlig och idéburen samverkan för en lyckad integration

Publicerad:

Dela nyhet:

Flyktingströmmen till Skåne och till Sverige är den största någonsin. Frågan som Katarina Carlzén, Länsstyrelsen Skåne ställde på årets regionala forum Offentlig och idéburen samverkan – för en lyckad integration, är därför viktigare än någonsin - Vad är egentligen lyckad integration? Svaret är kort och gott: Relationer.

Fler nyheter

De 33 skånska kommunernas intresseorganisation

Vi arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet. Kommunförbundet Skånes uppdrag byggs på önskemål och behov som i första hand uttrycks av de skånska kommunledningarna.

Save the date
Välfärdskonferensen 4-5 februari 2016 i Lund

Nyheter

Migration – överst på dagordningen

Ledning och utveckling

Hur Europa ska möta flyktingsituationen har varit en ledande fråga både nationellt och på EU nivå under hösten. Under den senaste tiden har en mängd information kommit om den rådande flyktingsituationen, framförallt har den börjat blicka framåt och frågor så som integration och arbetsmarknad är på dagordningen. Nedan presenterar vi information om vad som hänt de senaste tiden i Bryssel.

Fler nyheter

Kurser & konferenser

Mötesplats Energirenovering – Injustering av värmesystem

Energi och klimat
Västra Varvsgatan 8, Malmö, Skåne Län, Sweden

Frukostmöte Energikontoret Skåne, Fastighetsägarna Syd och Malmö Cleantech City bjuder in till tio frukostseminarium med olika teman inom området effektiv energirenovering i byggnader. Vid varje frukostmöte finns en utställning med leverantörer redo att presentera energismarta

Fler kurser & konferenser